Møteplass for verdensledende industri og teknologi

Industriuka 2022 blir større enn noensinne. I løpet av kort tid har møteplassen vokst seg stor. Gjennom et klyngesamarbeid står industribedriftene sammen om denne konferansen.

Forløperen til Industriuka var Teknologidagen som IKT Telemark tok initiativet til i 2017. Dagen ble arrangert som et gratis arrangement i september samme år i Parkbiografen i Skien, med samarbeidspartnere som Fortinet, UniTrends, Provendo, SmartKom og ice.net. Tema for konferansen var «IT, teknologi og fremtid».

Nøyaktig ett år senere gikk konferansen av stabelen igjen, denne gangen i Porsgrunns kulturhus, Ælvespeilet. Både deltakerantall og stands ble større enn året før og det ble besluttet å invitere industrien inn i konferansen for året etter. I 2019 ble konferansen utvidet til to dager med fokus på IT, industri og bærekraft. Arrangører og samarbeidspartnere var Sparebanken Sør, Varden, IKT Telemark, Industrial Green Tech, Industriclusteret Grenland, Lederforum Grenland, Teknologinettverk Telemark, Telemark Offshore og Powered by Telemark.

2020 skulle konferansen legges til mai, men ble utsatt til november på grunn av en verdensomfattende pandemi.

Industriuka 2021 ble arrangert 25. – 29. oktober.