Aktuelt

Viktige samarbeidspartnere for Industriuka 2022

Industriuka gjøres mulig med støtte fra de følgende viktige samarbeidspartnerne.

Skagerak Energi – Rambøll – Innovasjon Norge – Herøya Industripark – Statkraft

Industri og Energi – Universitetet i Sørøst-Norge – Yara