Bluegreen

Besøk hjemmeside

Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast. Vår kompetanse, innovative mindset og våre unike løsninger gjør at vi ser muligheter der andre ser begrensninger.

Havet dekker 70 prosent av jordas overflate og rommer 95 prosent av leveområdene på planeten vår. Havet gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. For å sikre at havet forblir en verdifull ressurs også for kommende generasjoner, må vi handle nå.

Vår visjon er å levere verdens mest miljøvennlige løsninger for og i vann – derav navnet Bluegreen: «Grønne løsninger til blått vann og luft». Vi fokuserer spesielt på tre bransjer: Oppdrettsnæringen, karbonfangst (CCUS) samt mer tradisjonell infrastruktur (vanndistribusjon og fornybar energi):

Fiskeoppdrett er en viktig del av løsningen når 9 milliarder munner skal mettes. Men da må utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr løses. Det bidrar vi til gjennom vår egen verdensledende løsning for lukket fiskeoppdrett Marine Donut, samt ved å tilby vår teknologi og ekspertise til andre som utvikler neste generasjons oppdrettsanlegg.

CO2-fangst og -lagring kan redusere CO2-utslippene betydelig, uten at det går ut over vår verdiskapning. Vi jobber sammen med noen av verdens fremste miljøer for å realisere denne teknologien.

Mange ser på plast som et miljøproblem. Men vi mener termoplast faktisk er det mest miljøvennlige materialvalget til rør, konstruksjoner og oppdrettsanlegg. Det reduserer materialforbruket, motstår korrosjon og hindrer lekkasje. Og når de må avhendes gjenvinnes materialene til nye produkter.