Industriuka
Banner u QR

 

25.-29.Oktober - Industriuka

NORGES VIKTIGSTE MØTEPLASS FOR GRØNN INDUSTRI

Har du en virksomhet du ønsker å presentere, en sak du brenner for, et tema du ønsker å invitere til debatt om?

Bli arrangør på Industriuka 2021. Klikk HER for å se hvordan.

Planlegging av programmet er i gang. Arrangement og påmelding til disse legges fortløpende ut på disse nettsidene.

Hva

Hva er industriuka?

En nasjonal møteplass for industribedrifter og leverandører og en tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter.

NB! Alle arrangement følger smittevernregler for fysisk deltakelse. De fleste aktivitetene streames.

 

Hvor

Hvor arrangeres Industriuka?

Industriuka arrangeres i Porsgrunn, Vestfold og Telemark – en industriby med over 100 års industrihistorie ved utløpet av Telemarkskanalen og midt i Norges største industriregion.

Hvem

Hvem arrangeres uka for?

Industriukas hovedmålgrupper er industriaktører, investorer og private næringsaktører, FoU og akademia knyttet til industrisektoren samt det offentlige apparatet som påvirker rammebetingelsene for industrien.

industriuka-blad
industriuka-blad

Hvorfor - bakgrunn for Industriuka

Initiativtaker til Industriuka er klyngen Green Industry Cluster (GIC) som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.

Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter knyttet til landbasert- og offshore industri både nasjonalt og internasjonalt, og har administrasjon for Arenaprosjektet Industrial Green Tech.

Klyngene hører hjemme i Norges største industriregion som har som ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen. Vi utvikler Industriuka som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

Industriuka arrangeres som et samarbeid mellom

Øvrige bidragsytere og sponsorer

industriuka-blad

Program

Vi jobber aktivt med å få på plass ett attraktivt og spennede program for Industriuka 2021. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å være en av Industriukas arrangører.

Ønsker dere å arrangere noe under Industriuka?  Vi ønsker velkommen andre aktører som vil bruke denne uka som møteplass. Det er mange lokaler og muligheter i regionen. Ta kontakt med Lene Nordhus hos Green Industry Cluster for mer informasjon.