ismni
Industriuka

2. - 6. november 2020

NORGES VIKTIGSTE MØTEPLASS FOR GRØNN INDUSTRI

Hva

Hva er industriuka?

En nasjonal møteplass for industribedrifter og leverandører og en tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter.

NB! Alle arrangement følger smittevernregler for fysisk deltakelse. De fleste aktivitetene streames.

 

Hvor

Hvor arrangeres Industriuka?

Industriuka arrangeres i Porsgrunn, Vestfold og Telemark – en industriby med over 100 års industrihistorie ved utløpet av Telemarkskanalen og midt i Norges største industriregion.

Hvem

Hvem arrangeres uka for?

Industriukas hovedmålgrupper er industriaktører, investorer og private næringsaktører, FoU og akademia knyttet til industrisektoren samt det offentlige apparatet som påvirker rammebetingelsene for industrien.

industriuka-blad
industriuka-blad

Hvorfor - bakgrunn for Industriuka

Initiativtaker til Industriuka er klyngen Green Industry Cluster (GIC) som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.

Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter knyttet til landbasert- og offshore industri både nasjonalt og internasjonalt, og har administrasjon for Arenaprosjektet Industrial Green Tech.

Klyngene hører hjemme i Norges største industriregion som har som ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen. Vi utvikler Industriuka som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

Industriuka arrangeres som et samarbeid mellom

Øvrige bidragsytere og sponsorer

industriuka-blad

Program

2. november

Helseperspektiv på det grønne skiftet

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

2. november

Sjeldne jordartsmetaller – norske muligheter

Det er mye spennende aktivitet knyttet til sjeldne jordartsmetaller (REE, Rare Earth Elements) i Norge. Vi har en unik mulighet til å ta en posisjon i den globale verdikjeden. Bli med for å lære mer om globale trender, pågående prosjekter og virksomhet i Norge.

2. november

Politisk seminar - Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

Vi tar debatten! Hvordan ser "kampen" om de grønne elektronene ut i forhold til fremtidsscenariet med en kraftkrevende industri som vil trenge flere TWh fornybar kraft enn det som produseres i Norge i dag?

2. november

Sirkulærøkonomi og industrielt avfall: veien fremoer

Hvorfor er Norge på jumboplass når det gjelder sirkulærøkonomi og hva er utfordringene? Litteraturgarasjens Per Erik Buchanen Andersen og Venstres Ola Elvestuen samtaler i Ælvespeilet. Kanskje kommer det en "sneak peak" på sirkulærøkonomistrategien regjeringen presenterer i desember.

2. november

Politisk pub – Vi må snu oss fortere

Omstillingsbarometeret 2020 viser at Norges omstillingsevne er svekket. Vi må satse mer på kunnskap og teknologi og vi må investere i vår humankapital, i tillegg til å stimulere til mer forskning og utvikling.  Vi må rett og slett snu oss fortere! Hvordan? Bli med og finn ut!

3. november

Industridagen

Vi hører fra både de store industribedriftene, forskningsinstitusjoner og investormiljøer om planer, prosjekter og syn på fremtiden for industrien. Vi deler ut IGT Award, får veikart for klimapositiv industriregion, digitaliseringsrapport fra Prosess 21 og lurer på om verden egentlig er på vippepunktet.

4. november

Green Industry Cluster Offshorekonferanse

Er det fortsatt brodd i offshoresektoren? Hvordan skal skattepakken levert til olje- og gassektoren bidra til nye prosjekter. Hva er operatørenes fremtidssyn og hvordan innoveres det i leverandørbransjen?

5. november

Legemiddelproduksjon i Norge og Grenland

Legemidler og diagnostikk står for over to tredeler av verdiskapingen i helseindustrien i Norge, og eksporterte i 2019 for ca. 20 milliarder. Ca. 4000 er sysselsatt innenfor legemiddelindustrien.

5. november

Karbonfangst- og lagring i Norges største industriregion

Regjeringen gir grønt lys for CO2 fangstanlegg ved Norcem i Brevik, en del av Vestfold og Telemark. Bli med på seminar om for å høre mer om teknologi, prosjekt og ringvirkninger.

6. november

Sosial samling med faginnhold

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech inviterer til uformell sosial samling (med smittevernavstand) som avslutning på Industriuka på Cafe Osebro i Porsgrunn. Her kan du drøfte Industriukas innhold eller annet som opptar deg med andre fagfolk fra både industrien og andre næringssektorer.

Ønsker dere å arrangere noe under Industriuka?  Vi ønsker velkommen andre aktører som vil bruke denne uka som møteplass. Det er mange lokaler og muligheter i regionen. Ta kontakt med Irene Siljan Vestby hos Green Industry Cluster for mer informasjon.