Dette er Industriuka

Industriuka har som ambisjon å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri med faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka er et årlig arrangement som skal vokse sammen med faglige og økonomiske partnere.

Industriuka skal være:

  • En arena for kompetanse og nettverksbygging
  • En arena hvor næringsliv og politikere er i dialog om vekstvilkår for norsk industri
  • En møteplass for industribedrifter og leverandører
  • Et identitetsskapende arrangement som skal tiltrekke ny kompetanse og talenter til regionen ved å synliggjøre karrieremuligheter og andre attraktive tilbud i området
  • Tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter

Målgrupper

Industriukas målgrupper er industrien, investorer, private næringsaktører, FoU, akademia knyttet til industrisektoren og det offentlige apparatet som påvirker rammebetingelsene for industrien.

Hvor

Industriuka arrangeres i Porsgrunn, Vestfold og Telemark – en industriby med over 100 års industrihistorie ved utløpet av Telemarkskanalen og midt i Norges største industriregion.

Bakgrunn for Industriuka

Initiativtaker til Industriuka er klyngen Green Industry Cluster (GIC) som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter knyttet til landbasert- og offshore industri både nasjonalt og internasjonalt, og har administrasjon for Arenaprosjektet Industrial Green Tech.

Klyngene hører hjemme i Norges største industriregion som har som ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen. Vi utvikler Industriuka som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

Aktuelt