Dette er Industriuka

Programmet for Industriuka 2022 tar form. Hver dag har ett hovedtema, med spennende og engasjerende programposter. Mandagens tema er digitalisering. På tirsdag er det energi som står på plakaten. Onsdag vies karbon, og på torsdag vil det handle om sirkulærøkonomi og bærekraft. Innledere, debattanter og foredragsholdere kommer fra fjern og nær for å sørge for en unik og inspirerende uke, alle med sine ulike utgangspunkt og bakgrunner. Felles for alle er fremskutte og sentrale posisjoner innenfor sine fagfelt.

Industriuka er Norges viktigste møteplass for grønn industri. I løpet av uka vil du oppleve både faglige og sosiale arrangement hvor næringsliv, politikere, akademia, offentlig forvaltning og lokalbefolkning samles for å løfte frem viktige temaer og premisser for industrien.

Industriuka arrangeres årlig, og er et resultat av tett samarbeid mellom en rekke aktører, både økonomisk, strategisk og faglig.

Industriuka

Industriuka er en arena for kompetanse og nettverksbygging for fag, næring, politikk og offentlig forvaltning. Under Industriuka diskuteres vekstvilkår og utviklingspremisser for norsk industri, på arenaer der politikere og næringslivsrepresentanter møtes i dialog.

Industriuka er også en møteplass for industribedrifter og leverandører, hvor samarbeid, felles gevinstrealisering og gode synergieffekter oppstår og hentes ut. Industriuka tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter.

Gjennom fokus på en felles identitet og de viktige relasjonene mellom industri, lokalsamfunn, politikk og forvaltning skal Industriuka bidra til at ny kompetanse og talenter trekkes mot Grenlandsregionen. Karrieremuligheter, utvikling, satsing og attraktive lokalsamfunn står sentralt i dette.

Bakgrunn for Industriuka

Initiativtaker til Industriuka er industrien gjennom klyngen Green Industry Cluster og Industrial Green Tech. Klyngene representerer om lag 90 bedrifter tilknyttet landbasert og offshore industri. Bedriftene spenner fra små firma til multinasjonale selskaper.

Bedriftene har har ambisjon om å være verdens første klimapositive industriregion innen 2040. For å lykkes med dette er det nødvendig med samarbeid både i og utenfor regionen. Vi utvikler Industriuka som en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeid, øke kunnskapen og skaffe finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien.

Aktuelt