Dette er Industriuka

Besøkende 2023 8 000
Foredragsholdere 2023 136
Utstillere 2023 150

En felles Arena

Med Industriuka lager vi nå arenaen hvor industri, teknologi, politikk, folk og samfunn møtes for å finne løsninger og sette kursen! Industriuka er ikke bare en møteplass for industrien. Med en stor messe, inspirerende konferanse, massevis av seminarer, frokostmøter og workshops koblet sammen med uformelle møteplasser, sosiale happenings og spennende arrangementer i grenlandsbyene lager vi en arena for alle – enten man er i industrien, i politikken, i akademia eller er borger med interesse for det grønne skiftet.

Veien videre

I årene fremover skal det investeres store summer i og ut fra Grenland. En stor del av dette vil være investeringer i bærekraftige industriprosjekter, og målet er at regionen skal bli verdens første klimapositive  Industriregion innen 2040. Målet er ambisiøst. Det betyr at samarbeid og satsingsønske må ligge til grunn. For å lykkes er vi avhengige av et utstrakt teknologi- og leverandørsamarbeid mellom bransjer, klynger og regioner, i dialog med politikere, folk og samfunn.

Kraftig vekst for Industriuka

Industriuka har hatt en kraftig vekst på kort tid og 2023 ga rekord-økning. Med to smekkfulle messehaller, tre konferansescener med 136 innledere og nærmere 8 000 besøkende fordelt på en rekke arrangement, var årets utgave den største noensinne. Flere utstillere har meldt tilbake at Industriuka var den beste messen de har vært på, med både konkrete uventede direkte salg, og en rekke gode leads.

Sikre deg plass ved bordet allerede i dag. Ta del i kraften til å handle!

Aktuelt