Utvidede retningslinjer personvern messe

Industriuka  AS (heretter kalt kun IU) er opptatt av å ivareta ditt personvern og har omfattende tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å ivareta sikkerhet og personvern. IU samler inn og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om datavern.

Du kan alltid ta kontakt med oss ved spørsmål om personvern og personopplysninger ved å sende en e-post til eyolf@Industriuka.no

​Innsamling av personlige opplysninger

I IU tar vi personvern og sikkerhetsmessige hensyn alvorlig. Samtidig ønsker vi å gi deg en best mulig opplevelse når du besøker våre nettsider. Derfor samler vi inn litt informasjon som vi bruker når du kjøper billett til og/eller registrerer deg til en av våre messer/arrangementer.

Du vil bli varslet før opplysninger om deg samles inn. De personlige opplysningene inkluderer navnet ditt, telefonnummer, e-postadressen og din private adresse, kjøpsinformasjon og betalingsdetaljer.

Hva bruker vi opplysningene til?

IU samler persondata til inngangskontroll, kjøp av billetter og for å sende periodiske nyhetsbrev og annen kommersiell informasjon om våre messer/arrangementer.

E-postadressen samles inn slik at vi kan sende deg en bekreftelse på ditt billettkjøp eller registrering. Navnet ditt vil på noen arrangermenter bli satt på en fysisk navnebrikke for inngangskontroll. E-posten brukes også til å målrette markedsføringen vi sender til deg.

IU kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredjepart.

Hvem kan vi dele informasjonen med?

IU kan overføre eller dele informasjon om deg til eksterne messearrangører. Vi tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske hensyn for å sikre at informasjon om deg behandles sikkert og beskyttes i tilstrekkelig grad når den overføres eller deles.

IU kan oppgi nødvendig informasjon til myndigheter slik som politiet, skattemyndigheter eller andre myndigheter dersom vi er pålagt dette ved lov eller om du har samtykket til det.

Lagring

IU vil behandle og lagre dine personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og tillatt under gjeldende personvernlovgivning.

​Dine rettigheter til tilgang, endring og sletting

Du har rett til tilgang til data om deg som er behandlet av IU, men underlagt visse lovbestemte unntak. Du har rett til å korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv. Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personlige opplysninger.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig til det formålet de ble samlet inn for. Derimot kan det finnes juridiske forpliktelser som hindrer oss fra å umiddelbart slette deler av dine opplysninger. Disse forpliktelsene stammer fra regnskapsførings- og forbrukerkjøpsloven. Det vi gjør da er å sperre de opplysningene vi er nødt til å lagre, slik at de ikke kan brukes til noen andre formål enn til å oppfylle slike juridiske forpliktelser.

​Hvem behandler dine opplysninger – Databehandlere

Flere selskaper bidrar i å behandle personopplysningene som IU samler inn. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av IU.

Mailchimp – utsendelse av nyhetsbrev
LinkedIn – for annonsering og markedsføring
Fiken – regnskap, økonomi og fakturautsendelse
TicketCo – sikker betalingsløsning på nett
Google Analytics – samle generell bruksdata om websidene våre

Sikkerhet

IU holder vedlike rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med kravene i gjeldene lovgivning. IU jobber alltid mot å beskytte dine personlig opplysninger på best mulig måte.