B2B MØTEBØRS

B2B møtebørs er Industriukas skreddersydde arena for speedmøter med businessfokus.

Konkrete og fruktbare B2B-møter er selve kjernen i arrangementet, og det legges store ressurser i å tilrettelegge for mest mulig effektive dager for deltakerne gjennom utstrakt forhåndsbooking av møter.

Speedmøter med innkjøpere og prosjektledere

Forbeholdt utstillere
Forhåndsbook direktemøter med utvalgte selskaper. Hvert møte er satt til en varighet på maks 10 minutter, så still godt forberedt.

Dette er ekstremt populære møter, hvor hensikten i hovedsak er å opprette dialog. En avtale om fremdrift og videre dialog er et vellykket møte.

For å hjelpe på tidsnøden skal begge parter ha fått stikkord om innhold på forhånd.

På grunn av kapasiteten er dette forbeholdt utstillere på messen.

Søk om møte med andre utstillere

Åpen for alle
Ofte rekker man ikke prate med alle man ønsker på en stor og travel messe. Typisk har man lagt en plan og løype å følge, men så viser det seg at de andre utstillerne man aller helst vil prate med er like travle som en selv og kan være vanskelige å få til spontane møter med.

Gjennom møtebørsen kan man planlegge og foreslå tidspunkt for møter på forhånd, også med selskap man ikke har etablerte kontakter i.

Dette er en fin måte å planlegge og effektivisere messedagene på.

B2B Lounge

Vi tilbyr egen ventelounge i direkte tilknytning til møtelokalene. Her kan du nyte en kopp kaffe og frukt samtidig som du legger siste hånd på møteforberedelsene, eller jobber deg gjennom dagens e-postbunke.

 

Hvordan delta?

For å kunne booke møter må du være registrert som besøkende eller utstiller, og ha din unike referansekode tilgjengelig.

Informasjon og oversikt over hvilke selskaper du kan booke møter med, kommer like i forkant.

Vi matcher ønskelistene mot hverandre og forsøker, så langt det lar seg gjøre, å sette opp så mange møter som mulig.