Program

Arrangør: Kompetansesenter Miljø og Helse
Sted: Herøya Industripark
Tid:  09:30 - 11:30

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

Kompetansesenter Miljø og Helse AS  inviterer politikere og fagmiljø til dialog for å løfte frem helsepotensiale i det grønne skifte.

Arrangør: Vekst i Grenland
Sted: Herøya Industripark
Tid:  09:30 - 11:30

Det er mye spennende aktivitet knyttet til sjeldne jordartsmetaller (REE, Rare Earth Elements) i Norge. Vi har en unik mulighet til å ta en posisjon i den globale verdikjeden. Bli med for å lære mer om globale trender, pågående prosjekter og virksomhet i Norge. Det blir presentasjoner og debatt om hvordan Norge kan og bør gripe mulighetene.

Arrangør: Herøya Industripark 
Sted: Herøya Industripark
Tid:  13:00 - 16:30

Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

Vi tar debatten! Hvordan ser "kampen" om de grønne elektronene ut i forhold til fremtidsscenariet med en kraftkrevende industri som vil trenge flere Twh fornybar kraft enn det som produserer i Norge i dag?

Hva er konsekvensen av vedtatt politikk? Hvordan bør den se ut fremover for å dekke behovene for rask og omfattende grønn omstilling?

Politisk pub

Arrangør: NHO
Sted: Blir annonsert
Tid:  19:00 - 22:00

Politisk pub

Vi må snu oss fortere 

Omstillingsbarometeret 2020 viser at Norges omstillingsevne er svekket. Kompetanse er vesentlig for å lykkes med omstilling. Vi må satse mer på kunnskap og teknologi og vi må investere i vår humankapital, i tillegg til å stimulere til mer forskning og utvikling.  

Arrangør: Green Industry Cluster
Sted: Ælvespeilet
Tid: 08:30 - 16:00

Etterpåtreff: 16:00 - 18:00

Ordfører Robin Kåss åpner dagen og regionsleder for NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, skal lede oss gjennom et spennende program.

  • Store regionale aktører skal legge frem sine planer og prosjekter.
  • IGT Award skal dels ut.
  • Veikartet for å bli verdens første klimapositive industriregion skal presenteres.
  • Prosess21 sin digitaliseringsrapport skal lanseres
  • Verden på vippepunktet - hvor ille kan det bli? Dag O. Hessen forteller oss hvordan det står til med miljø og klima.

Arrangør: Green Industry Cluster
Sted: Ælvespeilet
Tid: 09:00 - 17:00

Leder for Equinors forskningssenter på Herøya og styreleder i Green Industry Cluster Jarann Wold Pettersen ønsker velkommen og fylkesordfører i Vestfold og Telemark Terje Riis-Johansen leder oss gjennom dagen.

Vi snakker bl.a om at skattepakken levert til olje- og gassektoren må bidra til nye prosjekter. Næringen mister all kredibilitet hvis den ikke leverer. Hvilket tog går nå og hvordan finne perrongen?

Er det fortsatt brodd i offshoresektoren?

Arrangør: LMI og Vekst i Grenland IKS
Sted: Blir annonsert
Tid: 10:00 - 12:30

Mer legemiddelproduksjon i Norge og Grenland – nye industrielle muligheter

Legemidler og diagnostikk står for over to tredeler av verdiskapingen i helseindustrien i Norge, og eksporterte i 2019 for ca. 20 milliarder. Ca. 4000 er sysselsatt innenfor legemiddelindustrien. Norge har som mange andre land slitt med legemiddelmangel i flere år, og koronaepidemien aktualiserer behovet ytterligere. Flere har pekt på at det bør legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge. Økt legemiddelproduksjon vil ikke bare trygge forsyningstilgangen, men også bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og eksport.