banner

PROGRAM POLITISK KICKOFF 26. MAI

Green Industry Cluster, Herøya Industripark, NHO og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til politisk kickoff for industriens grønne skifte. Sammen setter vi rammevilkårene for omstilling av norsk industri på den politiske agendaen og fokus på god industripolitikk. Vi tar disse debattene før stortingsvalget.

Dagen er til for alle som er interessert i industriens rammevilkår og det grønne fokuset i produksjon og politikk.

Grønn omstilling i industrien – nå haster det!

Kl 09.00: Velkommen v/ Irene Siljan Vestby, daglig leder for GIC og ansvarlig for Industriuka

 • Som konferansier leder Anniken Fægri Damm-Larsen fra Innovasjon Norge oss godt igjennom dagen.
 • Innledning v/ Norsk Industri – Stein Lier Hansen, administrerende direktør

Den avgjørende kraftdebatten - Kampen om de grønne elektronene.

Har vi nok fornybar energi til å gjøre norsk industri konkurransedyktig? Hvor mye kraft trenger egentlig norsk industri? Hva skal den koste? Skal vi fortsette å eksportere norsk fornybar energi? Hva med vindkraft, sol og utvidelse av vannkraft?

 • Hvilke utfordringer og muligheter har norsk industri? v/Håvard Moe «prosess21»
 • Fremvekst av nye energibærere v/ Magnus Krogh Ankarstrand leder av “Yara Clean Ammonia”
 • Equinors ambisjon om egen rolle i utvikling av norsk industri v/Equinor – Henriette Undrum, Vice President Renewable & Low Carbon technology
 • Innlegg (tittel ikke fastsatt) v/ David Verdú, daglig leder, Rec Solar Norway
 • Hvordan sikre norsk industri nok kraft og hvor kommer den fra? v/ Julie Wedege, Statkraft
 • Hvordan få på plass infrastruktur som sikrer behovet kraft v/Henrik Glette, Direktør for kommunikasjon og samfunn, Statnett

Pause

 • Debatt: Kampen om de grønne elektrodene
  Debattleder: Tom Erik Thorsen, Sjefsredaktør, Varden.
  Bedrifter: Yara Clean Ammonia, Equinor, REC Solar, Norsk Vind, Statkraft, Statnett.
  Politikere: Statssekretær Tony Tiller (H), Marit Arnstad (SP), Terje Lien- Aasland (AP), Ask Ibsen Lindal (MDG), Torgeir Knag (SV), Bård Hoksrud (Frp) og Carl-Erik Grimstad(V)

 Kl 12.30 - 13.10 Lunsj

Verdiskaping gjennom grønn omstilling
Klarer norsk industri/bedrifter den nødvendige omstillingen? Det må skapes 250.000 nye jobber. Har vi virkemidlene, gründerne, kapitalen, kompetansen og politikerne som skal til?

 • Hva betyr egentlig bærekraftig omstilling? v/USN - Annette Bischoff
 • De vanskelige beslutningsprosessene v/ Eramet - Bjørn Kolbjørnsen
 • Hva trenger gründerne? v/ Industriinkubatoren Proventia - Jørn Roar Bamle
 • Er norsk virkemiddelapparat konkurransedyktig? v/ Innovasjon Norge, Gry Langbakk
 • Har vi nok midler? Treffer det?

Pause

 • Paneldebatt: Hvordan få rammevilkårene til å fungere?
  Debattleder: Gjermund Løyning v/NHO
  Bedrifter: Eramet Norway  - Proventia - USN
  Politikere: Terje Lien Aasland (AP), Ask Ibsen Lindal (MDG), Bård Hoksrud (Frp), Tobias Drevland Lund (Rødt) og Åslaug Semb-Jacobsen (SP), Carl-Erik Grimstad (V), Gunn Marit Helgesen (Høyre), Ådne Naper (SV)

Kl. 16.00: Oppsummering og takk for i dag! V/Sverre Gotaas, Herøya industripark

Arrangement vil være heldigitalt!

Industriuka 2021, 25.-29. oktober, Porsgrunn

Vi jobber aktivt med å få på plass ett attraktivt og spennende program for Industriuka 2021. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å være en av Industriukas arrangører.

Ønsker dere å arrangere noe under Industriuka? Vi ønsker velkommen andre aktører som vil bruke denne uka som møteplass. Det er mange lokaler og muligheter i regionen. Ta kontakt med Lene Nordhus hos Green Industry Cluster for mer informasjon.

Industriukas politiske kick off arrangeres som et samarbeid mellom

Øvrige samarbeidspartnere

Har du en virksomhet du ønsker å presentere, en sak du brenner for, et tema du ønsker å invitere til debatt om?

Bli arrangør på Industriuka 2021. Klikk HER for å se hvordan.