Program

Etter de siste nasjonale koronainnstrammingene er fortsatt Industriuka som offentlig arrangement i orden å gjennomføre, og vi ønsker dere velkommen både fysisk og digitalt!

Arrangør: Kompetansesenter Miljø og Helse
Sted: Ælvespeilet
Tid:  09:30 - 12:00

Ny forskning viser at luftforurensning, miljøstøy og klimaendringer er viktige bidragsytere til 13% av alle dødsfall i Europa. Det grønne skifte er en omstilling med store helsegevinster for samfunnet og befolkningen.

Christian Strand er vår dyktige debattleder. Christian er kjent fra NRK og TV2, og skal lede oss gjennom formiddagen med stødig hånd.

Kom og møte engasjerte miljø- og helsepolitikere:

  • Mathias Fischer (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet.
  • Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Helse- og omsorgskomiteen.
  • Erlend Larsen (H), Helse- og omsorgskomiteen.
  • Harald Moskvil (MDG), Vestfold og Telemark Fylkesting.

 

Arrangør: Vekst i Grenland
Sted: Digitalt
Tid:  09:30 - 11:30

Det er mye spennende aktivitet knyttet til sjeldne jordartsmetaller (REE, Rare Earth Elements) i Norge. Vi har en unik mulighet til å ta en posisjon i den globale verdikjeden. Bli med for å lære mer om globale trender, pågående prosjekter og virksomhet i Norge. Det blir presentasjoner og debatt om hvordan Norge kan og bør gripe mulighetene.

Arrangør: Herøya Industripark
Sted: Herøya Industripark
Tid:  13:00 - 16:30

Arrangør:Vestfold og Telemark Venstre, Porsgrunn Venstre, Skien Venstre og Bamble Venstre

Sted: Ælvespeilet
Tid:  17:30 - 18:30

Har norsk industri nok kraft til nødvendig grønn omstilling?

Dette arrangementet er dessverre avlyst pga coronasituasjonen.

Sirkulærøkonomi og industrielt avfall: Veien fremover

I en nylig rapport om sirkulærøkonomi fremgår det at Norge er på jumboplass, og det pekes på utfordringer knyttet til industrielt avfall.

Få politikere kjenner til problemstillingene i feltet her som Ola Elvestuen. Vi spør hva utfordringene består i? Og hvilke forventninger har han til strategien for sirkulærøkonomi på dette området, som skal legges frem av regjeringen i desember?

Litteraturgarasjen, Per Erik Buchanen Andersen i samtale med Ola Elvestuen (V)

Politisk pub

Arrangør: NHO
Sted: Comfort Hotel, Porsgrunn
Tid:  19:00 - 22:00

Politisk pub

Vi må snu oss fortere 

Omstillingsbarometeret 2020 viser at Norges omstillingsevne er svekket. Kompetanse er vesentlig for å lykkes med omstilling. Vi må satse mer på kunnskap og teknologi og vi må investere i vår humankapital, i tillegg til å stimulere til mer forskning og utvikling.  

0Arrangør: Green Industry Cluster
Sted: Ælvespeilet
Tid: 08:00 - 16:00

 

Ordfører Robin Kåss åpner dagen og regionsleder for NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, skal lede oss gjennom et spennende program.

  • Store regionale aktører skal legge frem sine planer og prosjekter.
  • IGT Award skal dels ut.
  • Veikartet for å bli verdens første klimapositive industriregion skal presenteres.
  • Prosess21 sin digitaliseringsrapport skal lanseres
  • Verden på vippepunktet - hvor ille kan det bli? Dag O. Hessen forteller oss hvordan det står til med miljø og klima.

Arrangør: Green Industry Cluster
Sted: Ælvespeilet
Tid: 09:30 - 15:30

Leder for Equinors forskningssenter på Herøya og styreleder i Green Industry Cluster Jarann Wold Pettersen ønsker velkommen og fylkesordfører i Vestfold og Telemark Terje Riis-Johansen leder oss gjennom dagen.

Vi snakker bl.a om at skattepakken levert til olje- og gassektoren må bidra til nye prosjekter. Næringen mister all kredibilitet hvis den ikke leverer. Hvilket tog går nå og hvordan finne perrongen?

Er det fortsatt brodd i offshoresektoren?

Arrangør: LMI og Vekst i Grenland IKS
Sted: Digitalt
Tid: 10:00 - 12:30

Legemidler og diagnostikk står for over to tredeler av verdiskapingen i helseindustrien i Norge, og eksporterte i 2019 for ca. 20 milliarder. Ca. 4000 er sysselsatt innenfor legemiddelindustrien. Norge har som mange andre land slitt med legemiddelmangel i flere år, og koronaepidemien aktualiserer behovet ytterligere. Flere har pekt på at det bør legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge. Økt legemiddelproduksjon vil ikke bare trygge forsyningstilgangen, men også bidra til verdiskaping, arbeidsplasser og eksport.

Arrangør: Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Sted: Ælvespeilet
Tid: 11:00 - 14:35

Regjeringen gir grønt lys for CO2 fangstanlegg ved Norcem i Brevik, en del av Vestfold og Telemark. Det er den største klimainvesteringen i Norge noensinne, og den befester at Norge skal satse på teknologi og industri.

Fylkeskommunen inviterer til et seminar med innblikk i hva denne beslutningen vil bety i praksis fremover og mulige ringvirkninger både i og utenfor regionen.

Arrangør: Industrial Green Tech
Sted: Cafe Osebro
Tid: 15:00 - 17:00 ++

Siste fredag hver måned inviterer vi fra miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech alle industriinteresserte til sosial samling på Cafe Osebro i Porsgrunn. Denne gangen flytter vi det til fredagen i industriuka.

Her kan du komme innom og slå av en prat og diskutere gode ideer (med smittevern ivaretatt).

Vi legger opp til noe faglig innhold fra 15-16.30:

Industrihovedstaden:
Fortiden er historisk – kan fremtiden bli enda bedre?
15.00: Oppmøte på Cafe Osebro
15.30: Diverse innledere:
«Byggestart neste år: Hva blir det nye innovasjonssenteret?»
«Bouvet om innovative miljøer»
«Digitalisering og 5G»