Industriuka 2024

Program

Slik bruker du programmet:

 • Velg hvilken dag du vil vise programmet for
 • Skjul eller vis scener og innholdstyper i programmet ved å bruke knappene på siden
 • Søk etter innlegg, foredragsholder eller relevante ord i søkefeltet
 • Klikk på «Les mer» for full info om bolken og på innlederen for å lese mer om vedkommende
 • Sett opp ditt eget program under «Mitt program» ved å stjernemerke bolker

Slik bruker du programmet:

 • Velg hvilken dag du vil vise programmet for
 • Skjul eller vis scener og innholdstyper i programmet ved å bruke knappene på siden
 • Søk etter innlegg, foredragsholder eller relevante ord i søkefeltet
 • Klikk på «Les mer» for full info om bolken og på innlederen for å lese mer om vedkommende
 • Sett opp ditt eget program under «Mitt program» ved å stjernemerke bolker
Filtrer på scene

10.JunHastverk - Urgency Ælvespeilet

07:30 - 09:15 Partnerarrangementer

Skagerak Energifrokost - Taktskifte på lag med naturen

Verden står overfor en betydelig omstilling der mer fornybar energi er en nøkkel for å oppnå klimamålene både nasjonalt og internasjonalt. Men kan vi klare dette og samtidig bevare naturen?
Verden står overfor en betydelig omstilling der mer fornybar energi er en nøkkel for å oppnå klimamålene både nasjonalt og internasjonalt. Men kan vi klare dette og samtidig bevare naturen? Det er Sigrun Aasland, leder for Zero som deltar sammen med Dag O. Hessen, professor og formidler samt Atle Harby forsker og medlem av Naturrisikoutvalget.
Les mer om arrangementet her
Les mer
08:00 - 09:30 Hovedscene

ENRX frokost: Elektrifisering og kraftkrise: Er energieffektivitet løsningen?

I møte med nedbygging av fossil energiproduksjon, samtidig med stadig økende energibehov, står verden overfor en eskalerende kraftkrise. Kan nye løsninger for bedre utnyttelse av energi bli en viktig faktor for en bærekraftig fremtid?
I møte med nedbygging av fossil energiproduksjon, samtidig med stadig økende energibehov, står verden overfor en eskalerende kraftkrise. Kan nye løsninger for bedre utnyttelse av energi bli en viktig faktor for en bærekraftig fremtid? Det er særlig elektrifisering av transport og industri som vil føre til en dramatisk økning i etterspørselen etter ren kraft. Selv i energinasjonen Norge kan vi komme til å oppleve underskudd på kraft om få år. Det kan se ut for at den umiddelbare løsningen ligger i å jobbe med det vi har – å utnytte kraften på best mulig måte. Energieffektivitet handler om å maksimere resultatet med minst mulig bruk av energi, for eksempel ved å effektivisere produksjonsprosesser, forbedre energioverførings-metoder og å redusere energitap. ENRX har stort fokus på innovasjon for å utvikle stadig mer energieffektive produkter. Flere bidragsytere kommer!
 • Bjørn Eldar Petersen CEO - ENRX

  Bjørn Eldar Petersen er CEO hos ENRX

Les mer
09:30 - 10:00 Hovedscene

Åpning

Vi ønsker velkommen til Industriuka 2024!
Ordfører i Porsgrunn, Janicke Andreassen ønsker velkommen til Industriuka 2024. Leder for Prosess 21, Håvard Moe, gir oss betraktninger rundt utslippskutt og taktomslag i omstillingen til grønt.
 • Janicke Andreassen Ordfører - Porsgrunn

  Janicke Andreassen (Arbeiderpartiet) er ordfører i Porsgrunn

 • Håvard Moe Senior Vice President Technology - Elkem

  Håvard Moe has been Elkem’s Senior Vice President for Technology since 2008. He has worked with R&D, engineering, corporate procurement and industrial projects in Elkem.

Les mer
10:00 - 11:30 Hovedscene

Samtidig målgang i 2030?

Hvor realistisk er det at vi når både klimamål og eksportmål samtidig, og hvor står vi egentlig i dag?
Vi har satt oss store mål både innenfor klima og eksport mot 2030. Regjeringen jobber for både 50% eksportvekst og 55% reduksjon i klimautslipp i samme periode. Hvor realistisk er det at vi når disse målene samtidig, og hvor står vi egentlig i dag? Samtaleleder: Tom Erik Thorsen
 • Jonas Gahr Støre Statsminister

  Jonas Gahr Støre var utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2012 og deretter helse- og omsorgsminister fra 2012 til regjeringsskiftet i 2013. Han var statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor fra 2000 til 2001 og har ellers bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Norges Røde Kors fra 2003 til 2005.

  Støre ble partileder i Arbeiderpartiet i 2014 og har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 2009. Han har vært medlem av finanskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen og den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

  Jonas Gahr Støre ble statsminister 14. oktober 2021.

 • Geir Tuft CEO - Invovyn

  Geir Tuft er CEO hos INOVYN.

 • Sigrun Gjerløw Aasland
  Sigrun Gjerløw Aasland Daglig leder - ZERO

  Sigrun Gjerløw Aasland er daglig leder i ZERO. Hun har tidligere vært nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har også bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken. Sigrun har en mastergrad i økonomi og internasjonale relasjoner.

 • Lars Erik Lund Bærekraftsdirektør - Veidekke

  Konserndirektør, strategi og bærekraft – Veidekke

 • Magnus Ankarstrand EVP, Corporate Development - Yara International

  Mr. Ankarstrand (born 1979) has served as Executive Vice President Corporate Development since August 2023. He has held the position of CEO, Yara Clean Ammonia since 2021 and has previously held positions as SVP Yara North America, CFO of the Industrial segment and Director of Strategy & Business Development. He also has previous experience from The Boston Consulting Group and the Royal Norwegian Navy.

 • Tom Erik Thorsen Sjefredaktør og adm. dir. - Varden

  Tom Erik Thorsen er sjefredaktør og adm.dir. i Varden. Han har jobbet i Varden siden 2005, som journalist, nyhetsredaktør, politisk redaktør og som sjefredaktør siden 2014.

Les mer
11:30 - 12:30 Pause i programmet

LUNSJ

Dagens konferanselunsj er lunsjbrett med karbonade, servert av vår mangeårige partner Mathuset. Kjøttfritt alternativ er vegansalat.
Dagens konferanselunsj er lunsjbrett med karbonade, servert av vår mangeårige partner Mathuset. Kjøttfritt alternativ er vegansalat.
Lunsjbrett med karbonade
Les mer
12:30 - 14:00 Hovedscene

Trilemma - Verdiskapingsperspektivet

Verdiskaping er en av tre akser i det aktuelle og krevende trilemmaet vi står overfor.
Vi står overfor utfordringer langs flere akser: Verdiskaping, natur og klima utgjør hver sin, og i sum danner de et trilemma. I denne programbolken tar vi utgangspunkt i verdiskapingsaksen, og knytter temaet opp mot spørsmål rundt kraft.
 • Terje Aasland Energiminister

  Terje Aasland ble utnevnt til olje- og energiminister for Arbeiderpartiet i Jonas Gahr Støres regjering 7. mars 2022. Han har vært stortingsrepresentant for Telemark valgkrets siden 2005 og har sittet som medlem og leder av Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen til han ble utnevnt til olje- og energiminister. Aasland har fagbrev som energimontør (1986) og jobbet ved Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (1982-1994), Norsk Elektriker- og kraftstasjonsforbund (1994-1999) og i EL og IT Forbundet (1999-2005) før han ble stortingsrepresentant. Av politisk erfaring har han bl.a. vært bystyremedlem (1991-1995) og medlem av formannskapet i Skien kommune (1995-2003), leder av Telemark Arbeiderparti (2006-2020) og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2011.

 • Dag O. Hessen Professor i biologi, UiO

  Dag O. Hessen er leder av Senter for biogeokjemi i antropocen (CBA – Center for biogeochemistry in Anthropocene). CBA er et tverrfaglig senter bestående av ansatte ved Institutt for biovitenskap, Institutt for geofag og Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi kombinerer aktiviteter ved de tre instituttene for å studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader.

  Foto: Anne Valeur

 • Gunn Marit Helgesen Styreleder - KS

  Helgesen var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder, men rykket opp til leder i 2021 da tidligere styreleder gikk ut av vervet. Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt som styreleder under Landstinget i 2024. Helgesen er kjemiingeniør av utdannelse og har vært senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro. Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som fylkesvaraordfører. I dag er hun gruppeleder for Høyre i fylkestinget og sitter i fylkesutvalget i Telemark. Hun er også valgt som medlem av kommunestyret i Porsgrunn. Siden desember 2013 har hun vært medlem av Executive Bureau (hovedstyre) i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I 2022 ble hun valgt som president i organisasjonen etter å  ha vært co-president (nestleder) siden 2016. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG). Gunn Marit Helgesen er medlem og leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, visepresident i Byrået (styret) og medlem av Monitoring Committee. Hun er også visepresident i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) fra 2000, og har tidligere vært president i Nordsjøkommisjonen. Helgesen er leder av VRI programstyre.

 • Sverre Gotaas
  Sverre Gotaas Administrerende direktør - Herøya Industripark

  Sverre Gotaas, MSc fra NTNU (tidligere NTH), har i de siste seks årene ledet Herøya Industripark AS. Han har tidligere blant annet hatt roller som Innovasjonsdirektør i Statkraft, og Innovasjons- og Teknologidirektør i Kongsberg Gruppen.

  Gotaas leder regjeringens Teknologiråd, og er medlem i Energikommisjonen. Han har tidligere hatt styreverv i blant annet Norsk Forskningsråd, Universitetet i Sør-Øst Norge og Simula.

 • Frode Alfheim Forbundsleder - Industri Energi

  Frode Alfheim er forbundsleder Industri Energi. Han leder også LOs olje- og gassutvalg. Han er fra Dønna kommune i Nordland fylke og har fiskeri- og havbruksutdanning fra Høgskolen i Bodø. Han har tidligere vært nestleder i Industri Energi fra 2010 til 2017, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006. Frode har jobbet for LO siden 1990-tallet. Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i forsvarsdepartementet (1996), nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

Les mer
13:00 - 17:00 Partnerarrangementer

Greenlight kunstseminar - The curse of an unstoppable appetite

Velkommen til seminar med dialog, refleksjon og pub, som forsmak på Greenlight triennalen 2024 og vorspiel til Industriuka 2024.
Hvilke rettigheter har natur og «vanlige folk» når politikere og næringsliv setter loven opp mot naturens egenverdi? Kan det grønne skiftet være en trussel mot miljø og naturmangfold og ikke bare et løfte om en fager fremtid? Hvem holder trådene for det store overblikket når utbygging og nedbygging skal skje – også for det grønne skiftet? Er de lokaldemokratiske prosessene nok for å sikre langsiktige strategiske beslutninger – til det beste for folk og natur? Er de økonomiske systemene/modellene gode nok til å fange opp og inkludere alle verdier? Er holdningen «not in my backyard» god nok som utgangspunkt for å diskutere utvinning av REE, utbygging av vindmøller eller annet som kan bidra til det grønne skiftet? Står miljøvernere i veien for samfunnsutvikling eller er det nødvendig med motstemmer til nedbygging av natur?
Les mer og meld deg på her
Les mer
14:00 - 14:15 Pause i programmet

Kaffepause

Les mer
14:15 - 15:30 Hovedscene

Trilemma - Natur og klima

Natur og klima er de to øvrige aksene som sammen med verdiskaping utgjør trilemmaet. Flere speakers kommer
Naturhensyn midt i det grønne skiftet er dagsaktuelt. Spørsmål rundt hvordan vi bevarer natur samtidig som vi klarer å legge til rette for utvikling av fornybar energi og avkarboniserte verdikjeder blir viktigere og viktigere. Denne programbolken reiser vi spørsmålene og prøver å nærme oss noen svar.
 • Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør - E24

  Torbjørn Røe Isaksen er redaktør og tidligere politiker. Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017, og innehadde tre statsrådsposter i Erna Solbergs regjering; kunnskapsminister fra 2013 til 2018, næringsminister fra 2018 til 2020 og arbeids- og sosialminister fra 2020 til 2021. Røe Isaksen jobber for tiden som samfunnsredaktør i e24.

 • Thomas Hylland Eriksen Professor - Universitetet i Oslo

  Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han har skrevet om akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet, og forsker nå på globaliseringens implikasjoner for biologisk og kulturelt mangfold.

 • Torgeir Isdahl Gruppeleder Terrestrisk naturmangfold - Norconsult

  Torgeir Isdahl er gruppeleder terrestrisk naturmangfold i Norconsult.

Les mer
15:30 - 16:00 Hovedscene

Bærekraft i polykrisens tid

Hvordan skal vi komme oss ut av hjørnet vi har malt oss inn i? Det finnes løsninger, men ingen enkel utvei.
Krisene synes å være overalt nå: krig, dyrtid, miljøkatastrofer, klimaendringer og så videre. Troen på fremskrittet har fått et skudd for baugen nå som den globale sivilisasjon ser ut til å ødelegge mer enn den skaper. Hvordan skal vi komme ut av hjørnet vi har malt oss inn i? Det finnes løsninger, men ingen enkel utvei.
 • Thomas Hylland Eriksen Professor - Universitetet i Oslo

  Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han har skrevet om akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet, og forsker nå på globaliseringens implikasjoner for biologisk og kulturelt mangfold.

Les mer
17:30 - 21:30 Partnerarrangementer

GNF / NITO – INDUSTRIUKA: Identitet og attraktivitet

Hva får du hvis du blander Abid Raja, Nadia Ansar og unge kvinnelige toppidrettsutøvere? En inspirerende kveld med noe for hodet og hjertet!
Odds Ballklubb kvinner og Gjerpen Håndball kjemper seg mot norgestoppen i hver sin idrett, og skaper identitet og attraktivitet for egen del, og for regionen. Vi får høre fra spillerne hvordan de kombinerer livet som toppidrettsutøver med arbeid/studier, og om deres motivasjon og drømmer. I hovedpresentasjonen får vi høre Nadia Ansar og Abid Rajas gripende foredrag om skam, skyldfølelse, håp og frigjøring. De vil denne kvelden skildre livet fra de var små og frem til de ble et frigjort ektepar med minoritetsbakgrunn, og de deler historien om omsorgssvikt, mishandling, sykdom og kjærlighet, men ikke minst en historie om å være seg selv.
Les mer og meld deg på her
Les mer
18:00 - 23:00 Partnerarrangementer

Konsert - Göttemia og Dozeoff

Rockeklubben i Porsgrunn inviterer til gratis konsert i verdens feteste konsertkjeller!
Mandag 10. juni arrangerer Rockeklubben i Porsgrunn gratis konsert i samarbeid med Industriuka 2024 og Porsgrunn Kommune. Göttemia kommer, Dozeoff kommer og vi regner med at du kommer!
Les mer og hent gratisbillett
Les mer
19:00 - 21:00 Partnerarrangementer

Industricruise 2024

Velkommen ombord tradisjonsrike Victoria, til et cruise gjennom Porsgrunnsfjordens industrihistorie.
Velkommen ombord tradisjonsrike Victoria, til et cruise gjennom Porsgrunnsfjordens industrihistorie. Gjennom kunnskapsrike Tom Hovinbøles guiding får vi et helt unikt innblikk i både historisk, eksisterende og fremtidig industri, og alle mulighetene som Porsgrunn og Grenland byr på. Billetten inkluderer adgang Industricruise vorspiel i bakgården på Porsgrunn Porselensfabrikk, mat ombord (wrap) og selve cruiset med guiding. Drikke kan kjøpes ombord på båten.
Les om arrangementet her
Les mer

11.JunSkaperkraft og fornybar energi - creative power and renewable energy Porsgrunn Arena

Konferansier for dagen er VP Strategy and Development hos Wood, Andreas Hatlo.
09:30 - 10:00 Hovedscene

Norsk innovasjons- og eksportkraft. Hva er veien og hvordan kan vi gå den fort nok?

 • Ole Erik Amlid
  Ole Erik Almlid Administrerende direktør - NHO

  Ole Erik Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Ole Erik Almlid har jobbet i NHO siden 2013 og er i dag administrerende direktør.

 • Håkon Haugli Direktør - Innovasjon Norge

  Håkon Haugli er en norsk jurist, næringslivsleder og tidligere politiker (Ap). Fra 15. mai 2019 er han administrerende direktør i Innovasjon Norge. Fra 2014 til 2019 var han administrerende direktør i Abelia, Næringslivets Hovedorganisasjons forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Haugli var medlem av EOS-utvalget fra 2014 til 2019.

Les mer
10:00 - 11:30 Hovedscene

System og kultur som gir skaperkraft - hva må vi gjøre mer av, og hvordan?

Bitene i puslespillet passer ikke alltid like godt sammen. Hvilke biter må vi ta vare på og hvor har vi potensiale for vekst i entreprenørskapet? Flere speakers kommer
Innenfor kapital, mennesker, teknologi og politikk finner vi bitene i puslespillet. Dessverre passer ikke alltid bitene like godt sammen. Gjennom innledninger og panelsamtale får vi både klare beskjeder om hvilke biter vi må ta vare på og hvor vi har potensiale for økt entreprenørskapsvekst.
 • Madeleine Bjørnstad Røed CEO og Co Founder - Stack by.me

  Madeleine Bjørnestad Røed er CEO og Co-founder i Stack. Hun har 8 års erfaring fra finans, blant annet som Equity Partner i Pareto Securities og deretter ansvarlig for Pareto Asset Managements fondskunder i UK. Madeleine har også vært intraprenør i Pareto og startet Pariskontoret, PE-team og UK satsing. Hun har en dobbel mastergrad i finans og international management fra Norges Handelshøyskole.

 • Karl-Christian Agerup Styreleder - Schibsted

  Karl-Christian Agerup er styreleder i Schibsted, og har lang fartstid som medieleder, gründer og investor.

 • Pål T. Næss VP Growth Projects - Gelato

  Prior to his position as VP Growth projects at Gelato, Pål spent 6 years in Innovation Norway, where his last position was Director of Entrepreneurs and Startups.

 • Merete Nygaard Founder & CEO - Lexolve

  Merete Nygaard er gründer av Lexolve og tidligere forretningsadvokat.

Les mer
11:30 - 11:45 Hovedscene

Potensiale for skalering?

Alf Bjørseth har etablering av flere store industriprosjekter bak seg. Her tar han pulsen på Norges nåværende evne til å legge til rett for og skape nye store gründereventyr.
 • Alf Bjørseth Gründer - Scatech, REC/Scanwafer, Norsk Titanium

  Dr. Alf Bjørseth established Scatec Innovation AS (then Scatec AS) in 1987 as a holding company for his investments in companies and technologies he was involved in developing. Later, Scatec Innovation became a successful incubator of Alf’s technology ideas which so far has resulted in listed companies like REC ASA, Scatec ASA and Norsk Titanium AS. Through his unique entrepreneurship, Dr. Alf Bjørseth has established a number of vital businesses within the fields of renewable energy and advanced materials. Common for these companies is a technological foundation firmly rooted in research and technology. Alf himself uses every opportunity to communicate the importance of expert knowledge, often with his own Dr. Phil. in chemistry as example.

Les mer
11:45 - 12:00 Hovedscene

Litt vondt nå eller veldig vondt senere - klimakostnaden blir høyere og høyere

 • Svein Tore Holsether President and Chief Executive Officer - Yara International

  Svein Tore Holsether (born 1972) is President and Chief Executive Officer of Yara International since 2015.

  Mr. Holsether is passionate about promoting the Sustainable Development Goals and the drive towards a net-zero future in the global business arena. He is member of the Alliance of CEO Climate Leaders at the World Economic Forum (WEF) and also co-chair of WEF CEO Alliance for Food, Water & Health. He is also in the steering committee of the Food Collective and was a Commissioner of the Business and Sustainable Development Commission (BSDC). He was elected President of NHO, the Confederation of Norwegian Enterprise. Previously, Mr. Holsether has held a range of executive and senior position in large industrial companies.

  Mr. Holsether has a BSc degree, specializing in Finance & Management, from the University of Utah, USA.

Les mer
12:00 - 13:00 Pause i programmet

LUNSJ

Dagens konferanselunsj er tapastallerken, servert av vår mangeårige partner samarbeidspartner Mathuset Kjøttfritt alternativ er veganbrett.
Dagens konferanselunsj er tapastallerken, servert av vår mangeårige partner samarbeidspartner Mathuset Kjøttfritt alternativ er veganbrett.
Tapastallerken
Les mer
13:00 - 14:30 Hovedscene

Er norsk kapital med å gi de løsningene verden trenger?

Vi ser i fugleperspektiv på de kombinerte mulighetene og ansvaret som Norges komparative fortrinn gir. Flere speakers TBA
Norges komparative fortrinn på den internasjonale arenaen har gitt både tyngde og posisjon på en rekke områder. Avkastning på den triple bunnlinjen gir oss muligheter men også et stort ansvar. Hvordan sikrer vi en forvaltning av dette som bidrar til både norsk verdiskaping og global problemløsning? Samtaleleder: Edina Ringdal Wickholm
 • Per Kristian Foss Tidl. riksrevisor og finansminister

  Per-Kristian Foss er en norsk tidligere politiker for Høyre som satt på Stortinget fra 1981 til 2013. Han var finansminister fra 2001 til 2005 i Bondevik 2-regjeringen. Foss var riksrevisor fra 2014 til han ble pensjonist i 2022.

 • Thina Margrethe Saltvedt Sjefsanalytiker sustainability - Nordea Finans

  Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i avdelingen Global Sustainability i Nordea. Hun dekker spørsmål rundt det det grønne skiftet og overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Hun har spesielt fokus på utviklingen i energimarkedene (olje, gass og fornybarenergi), den grønne energiovergangen fra fossil energi til fornybar og sirkulærøkonomi. I tillegg dekker hun makrospørsmål knyttet til bærekraftig finans, klima- og naturrisiko og bærekraft.

 • Øystein Dørum Direktør samfunnsøkonomi - NHO

  Sjeføkonom, med ansvar for all samfunnsøkonomisk analyse, herunder skatt

  Tidligere stillinger
  Øystein Dørum har vært ansatt i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, og sluttet som underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret. Han var rådgiver i EU-kommisjonen i 1993. Videre har han vært seniorøkonom i Sparebanken NOR 1995-98 og sjeføkonom i DNB 1998-2016.

  Utdannelse
  Dørum er utdannet Cand.oecon. UiO V87, har grunnfag sosialantropologi V86, Master i statsvitenskap LSE V88 og Autorisert finansanalytiker (AFA) V98.

 • Stig Schjølset ZERO

  Stig Schjølset har ansvaret for å lede og koordinere det faglige arbeidet i ZERO. Stig kommer fra en stilling som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Stig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 • Edina Ringdal Wickholm

  Edina Ringdal Wickholm er direktør for dekarboniseringspolitikk og partnerskap i Yara Intl. Før hun jobbet for Yara var hun nasjonal politisk rådgiver for ledelsen i Arbeiderpartiet. Hun har sittet to perioder i Teknologirådet og har en Executive Master of Management med spesialisering i grønn vekst. Hun håper en dag bare å bli kjent som «The decarbonizer» og bruke kappe på jobb.

Les mer
14:45 - 15:15 Hovedscene

Nyvinninger på energifeltet - skaperkraft i praksis

Hva er de viktigste forutsetningene for nyvinning og suksess nasjonalt og internasjonalt på energifeltet?
Hva er de viktigste forutsetningene for nyvinning og suksess nasjonalt og internasjonalt på energifeltet? Pixii og Ocean GeoLoop er to selskaper som på hver sine måter lykkes med innovasjon og skalerbarhet. Vi får historien om Pixii - Norges raskest voksende grønne teknologibedrift og Ocean GeoLoop som jobber med CO2-fangst og energiproduksjon på naturens premisser
 • Ole Jakob Sørdalen Chief Innovation & Sustainability Officer - Pixii

  Dr. Ole Jakob Sørdalen is a co-founder and Chief Innovation & Sustainability Officer of Pixii AS, responsible for innovation of energy storage applications for e.g. distribution grids, EV charging, commercial & industrial buildings, and micro grids. He is also the main contact for academic relations and external research projects.

 • Odd Geir Lademo CEO - Ocean GeoLoop

  Odd-Geir Lademo has more than 25 years of experience in SINTEF and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He has also worked as a Research Manager in Department of Materials and nanotechnology in SINTEF Industry. Additionally, Lademo has held a position as Adjunct Professor at NTNU. Lademo has broad national and international R&D and industry networks and has been member in the core team of the well-ranked research centers, SFI SIMLab and SFI CASA. He holds an M.Sc. and PhD from Department of Structural Engineering, NTNU.

Les mer
15:15 - 15:30 Pause i programmet

Kaffepause
Les mer
15:30 - 15:50 Hovedscene

Keynote - TBA

Speaker og tema kommer
Les mer
15:50 - 16:00 Hovedscene

Oppsummering

Speaker og tema kommer
Les mer
15:00 - 17:00 Partnerarrangementer

Porsgrunn min By - Vekst og Byliv

Byliv, vekst og utvikling 11.juni under Industriuka!
I Porsgrunn har vi et stort fokus på attraksjon og byliv. Kom til Comfort Hotel 11.juni kl. 15-17 og få med deg spennende innlegg om bo, jobbe og oppleve, og hva som er viktig for en attraktiv by.
Les mer og meld deg på her
Les mer
17:30 - 20:00 Partnerarrangementer

Industriuka by Night - Fra lokal handlekraft til global bærekraft

Som del av Industriuka, inviterer Innovasjon Norge og Grenland Næringsforening til en inspirerende kveldsstund i kulturhuset Ælvespeilet med mat, mingling og møte med bedrifter som skaper vekst og handlingsrom verden over.
Industriuka 2024 fokuserer på kraften til å handle og hvordan industrien gjennom grønnere løsninger kan bidra til å endre verden i riktig retning. Vekst er en hygienefaktor for å kunne drive med innovasjon og produktutvikling, og selv om lønnsomhet er avgjørende for selskapets eksistens, er vekst avgjørende for den langsiktige overlevelsen.
Les mer og meld deg på
Les mer
19:00 - 23:00 Partnerarrangementer

Industriuka Icebreaker

Velkommen til årets icebreaker med quiz!
Velkommen til Industriukas årlige icebreaker med quiz i regi av Excentric. Vi åpner dørene klokka 19.00 hos Kafé K, rett på elvebredden. Her kan man nyte godt selskap og dyrke nye og gamle relasjoner over god mat og drikke. Quizen er alltid et høydepunkt, og i år starter denne klokken 20.30. Som vanlig er det daglig leder Dag Jonassen i Excentric som stiller som quizmaster. Det er selvsagt premier til både vinner og andre! Etter quizen er det alle muligheter for å fortsette kvelden i godt selskap, med musikk og god stemning. Ingen påmelding – bare møt opp!
Les mer om årets Icebreaker
Les mer

12.JunDigital, intelligent industri - now, how and so? Porsgrunn Arena

09:30 - 10:00 Hovedscene

Åpning

Tittel og tema kommer, flere innledere TBA
 • Torgeir Waterhouse Grunnlegger og partner - OTTE

  Torgeir Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år.

  Han kommer nå fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, i tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene

Les mer
10:00 - 10:20 Hovedscene

Teknologi for industrielle operasjoner - Yara

Tema og speaker kommer
Les mer
10:00 - 10:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 1

Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Les mer
10:30 - 10:50 Hovedscene

Digitale strategier for fremtidens industri - Green Zinc Odda 4.0: Bærekraft og digitalisering i Norges største industriprosjekt.

Hvordan håndterer Boliden digitaliseringsdimensjonen i et stort Industri 4.0-prosjekt med høyt ambisjonsnivå og omfattende kompleksitet?
Hvordan håndterer Boliden digitaliseringsdimensjonen i et stort Industri 4.0-prosjekt med høyt ambisjonsnivå og omfattende kompleksitet? Hva er forventet verdiskaping? Hvordan sikrer Boliden at folkene er klare til å operere og videreutvikle den nye fabrikken?
 • Bjørn Hovland Børve Disiplinleder digitalisering, GZO 4.0 - Boliden

  Bjørn Børve is the program manager digitalization for Boliden Odda AS. Boliden Odda has started an expansion project called Green Zinc Odda 4.0 (GZO) with an ambition to be the greenest and most advanced zinc producer in the world.

Les mer
10:30 - 10:50 Scene 2

Digitale strategier for fremtidens industri - From Automation to industrial AI

 • Harry Gulestøl Vice President IT, Automation and Digitalisation - Vianode

  Harry Gulestøl er Vice President IT, Automation and Digitalisation hos Vianode.

Les mer
10:30 - 11:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 1

Generasjon Z-scenen vil fylles med spennende innhold og presentasjoner fra studenter, studentbedrifter og selskaper i rekrutteringsmodus.
Les mer
11:00 - 11:20 Hovedscene

Teknologi for industrielle operasjoner - The future with Boundless Automation

Boundless Automation™ is Emerson’s vision for an industrial architecture built on a consistent, cohesive software ecosystem.
Boundless Automation™ is Emerson’s vision for an industrial architecture built on a consistent, cohesive software ecosystem from intelligent field devices to the edge, and to the cloud—integrating operations to make all data instantly accessible, understandable, and usable for analytics, innovation, and performance improvement. Emerson’s Boundless Automation architecture will break down barriers and data silos across the intelligent field, edge and cloud. Integrating these disparate systems with a unifying data fabric will offer new insights and help companies optimize operations across production, reliability, safety, sustainability, and its workforce.
 • Slawek Suchomski VP Sales Europe - Emerson

  Slawek Suchomski has 30+ years of experience in Process Automation with Emerson, a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Currently serves as Vice President Sales Europe with a focus on helping Life Sciences, Metals & Mining and Sustainability & Decarbonization customers optimize their operations, protect personnel, reduce emissions and achieve sustainability goals through Emerson leading automation portfolio.

Les mer
11:30 - 11:50 Hovedscene

Teknologi for industrielle operasjoner - Industrial Operations X and building blocks for the Industrial Metaverse

Industrial Operations X and building blocks for the Industrial Metaverse
 • Frank Rørtvedt Digital Transformation Architect - Siemens Xcelerator

  Frank Rørtvedt er ansvarlig for forretningsområde Siemens Xcelerator hos Siemens Digital Industries i Norge. Brenner for digital tranformasjon og bistår industri gjennom hele reisen fra visjon og digitale ambisjoner til en skalerbar arkitektur og verdibasert skalering av use-caser. Har jobbet med industriell digitalisering i over 10 år, og de siste årene hatt ansvar for flere IIoT, AI og digitale tvilling prosjekter i Norge blant annet til Hydro, Equinor og FREYR Battery.

Les mer
11:00 - 11:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 2

Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Les mer
11:30 - 11:50 Scene 2

Oppmåling av isolasjonskasser – fra «penn og papir» til nyutviklet digital teknologi

KAEFER Energy har sammen med Bouvet utviklet en fulldigital løsning for livsløpet til en isolasjonskasse fra jobbsetting, oppmåling til produksjon. Med den nye løsningen sikrer vi økt effektivitet og kvalitet i prosjektene og gir trygghet til kunden for vår leveranse.
 • Arve Martinsen CEO & Managing Director - Kaefer Blu

  Arve er leder av KAEFER selskapet blu og kommer fra Orstad i Klepp. Brenner for teknologi og digitalisering.

Les mer
11:30 - 12:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 2

Generasjon Z-scenen vil fylles med spennende innhold og presentasjoner fra studenter, studentbedrifter og selskaper i rekrutteringsmodus.
Les mer
12:00 - 13:00 Pause i programmet

LUNSJ

Dagens konferanselunsj er kyllingsalat, servert av vår mangeårige samarbeidspartner Mathuset. Kjøttfritt alternativ er vegansalat.
Dagens konferanselunsj er kyllingsalat, servert av vår mangeårige samarbeidspartner Mathuset. Kjøttfritt alternativ er vegansalat.
Les mer
12:00 - 12:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 3

Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Les mer
13:00 - 13:30 Hovedscene

Gamechangers - Jennifer Vessels med Torgeir Waterhouse

Tittel og tema kommer
 • Jennifer Vessels CEO - Next Step, Silicon Valley Innovator, Global connector

  Jennifer Vessels has led transformation for global leaders including Adobe, Cisco, Google, Genentech, RaboBank. As CEO of Next Step and a Silicon Valley innovator, Jennifer lives in the center of change, creating the future of work empowered by with technology and people.

  Jennifer delivers proven guidelines and inspiration to:

  • Embrace change and innovate
  • Apply AI and emerging technologies to create value
  • Transform and build a future-ready organization
  • Empower people: humane leadership and upskilling
  • Lead through change with PEACE

  Her bold insights and real-world lessons learned from Silicon Valley deliver actionable takeaways such as her PEACE methodology which fast-tracks future success.

 • Torgeir Waterhouse Grunnlegger og partner - OTTE

  Torgeir Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år.

  Han kommer nå fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, i tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene

Les mer
13:00 - 13:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 4

Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Les mer
13:30 - 13:50 Hovedscene

Gamechangers - From chatbots to AI agents - what's next in generative AI

 • Jan Christian Bryne Digital Innovator - Google

  Jan Christian Bryne er Digital Innovator hos Google

Les mer
13:30 - 14:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 3

Generasjon Z-scenen vil fylles med spennende innhold og presentasjoner fra studenter, studentbedrifter og selskaper i rekrutteringsmodus.
Les mer
14:00 - 14:20 Hovedscene

Gamechangers - Tema kommer

Microsoft energi
 • Faiz Sulaiman Industry Director EMEA, WW Energy and Resources Industry - Microsoft

  Faiz Sulaiman is the Industry Director EMEA, WW Energy and Resources Industry at Microsoft.

Les mer
14:00 - 14:20 Scene 2

Gamechangers - Leveraging sustainability leadership in scaleups

Strategies for how industrial growth companies can add value from sustainability in construction projects, and how to balance that with financing constraints.
 • Andreas Forfang Vice President Sustainability & ESG - Vianode

  Andreas Forfang er Vice President Sustainability & ESG hos Vianode

Les mer
14:00 - 14:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 5

Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Speaker's corner vil fylles med innlegg fra selskaper som viser frem use cases, tech og løsninger som er relevante for besøkende, utstillere og deltakere under Industriuka.
Les mer
14:30 - 14:50 Hovedscene

Anvendt teknologi - Yara

Tema og speaker kommer
Les mer
14:30 - 14:50 Scene 2

Anvendt teknologi - Slik brukes AI i Norge i dag

Norge har snakket om AI siden høsten 2022. Men vi har drevet med det lenge før det, sier noen? Norges ledende IT-selskap rapporterer fra frontlinjene om hvordan AI lages, brukes og utvikles.
Alle snakker om AI hele tiden. Hvilke virksomheter er på denne galeien? Hva bruker de det til? Har det endret seg de siste årene? Er det nyttig? Er det dyrt? Er det farlig? Hva betyr det for industrien? Hva betyr det for offentlig sektor? Hva betyr det for din virksomhet? Atea er Norges største IT-selskap, og leverer til alle typer virksomheter innen alle sektorer. Petter Moe er CTO i Atea, og presenterer hva som er status og retning, samtidig som han rydder i begrepsbruken.
 • Petter Moe CTO - Atea

  Petter Moe er Chief Technology Officer i Atea

Les mer
14:30 - 15:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 4

Generasjon Z-scenen vil fylles med spennende innhold og presentasjoner fra studenter, studentbedrifter og selskaper i rekrutteringsmodus.
Les mer
15:00 - 15:20 Hovedscene

Anvendt teknologi - Fra seks uker til seks minutter. Kunstig intelligens åpner dører i industrien

Generativ kunstig intelligens er i ferd med å bli allemannseie. Hvordan sparer industrien tid og penger med denne nye teknologien?
Fremskritt innen kunstig intelligens (KI) tilgjengeliggjør teknologi på en helt ny måte. Du gjetter nok riktig, stikkordet er Generativ KI. Med ferdigtrente (gigantiske) modeller reduseres behovet for datakraft, treningsdata og teknisk ekspertise kraftig, og generalister kan i mye større grad dra nytte av teknologien. Hør hvordan vi kan spare tid og penger med den nye teknologien!
 • Torbjørn Bratland Senior AI Engineer - Bouvet

  Torbjørn Bratland jobber som Senior Data Analyst i Bouvet

Les mer
15:00 - 15:20 Scene 2

Anvendt teknologi - Autonome sammen inn i fremtiden

Selvkjørende sopemaskiner har dannet kjerne i et banebrytende samarbeidsprosjekt på tvers av sektorer. Flere speakers TBA
Herøya Industripark, Grenland Havn og Porsgrunn kommune samarbeider om selvkjørende utstyr, og deler sine visjoner, planer og opplevde fallgruver knyttet til autonomi, men også konkret knyttet til autonome sopemaskiner. Det vil presenteres konkrete erfaringer fra testprosjekter med ulikt autonomt utstyr.
 • John-Karl Boyce Teknisk sjef - Grenland Havn

  Som teknisk sjef er John-Karl Boyce en pådriver for grønn havneutvikling og ansvarlig for miljøsertifiseringen ISO 14001 i Grenland Havn IKS. I tillegg ivaretar han selskapets tekniske integritet, har ansvar for å videreutvikle havnas fasiliteter og planer for systematisk vedlikehold, og sørger for kvalitet og rasjonell forvaltning i alle selskapets prosjekter.

 • Sverre Gotaas
  Sverre Gotaas Administrerende direktør - Herøya Industripark

  Sverre Gotaas, MSc fra NTNU (tidligere NTH), har i de siste seks årene ledet Herøya Industripark AS. Han har tidligere blant annet hatt roller som Innovasjonsdirektør i Statkraft, og Innovasjons- og Teknologidirektør i Kongsberg Gruppen.

  Gotaas leder regjeringens Teknologiråd, og er medlem i Energikommisjonen. Han har tidligere hatt styreverv i blant annet Norsk Forskningsråd, Universitetet i Sør-Øst Norge og Simula.

Les mer
15:30 - 16:15 Hovedscene

Refleksjoner fra dagen og diskusjon inn i glasskula

Tema og flere speakers kommer
 • Kristin Halvorsen Direktør - CICERO

  Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun er også styreleder i Kronprinsparets Fond og nestleder i styret for Stockholm Environment Institute (SEI). Var styreleder i Norges Forskningsråd frem til 21.juni 2023, Naturhistorisk Museum frem til 31 desember 2021 og tidligere leder av Bioteknologirådet. Halvorsen er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Les mer
19:00 - 23:00 Partnerarrangementer

Industriukas festmiddag

Les mer

13.JunHandling - action Porsgrunn Arena

08:00 - 09:30 Partnerarrangementer

Frokost med en Edge

Lær om Employer Branding og Bærekraftig markedsføring sammen med Edge Branding
Lær om Employer Branding og Bærekraftig markedsføring i Powerhouse Telemark, et av verdens mest miljøvennlige næringsbygg. Edge Branding byr på gratis frokost, faglig påfyll og omvisning i bygget.
Les mer om arrangementet her
Les mer
09:30 - 10:00 Hovedscene

Opening

Welcome to day four of the Industriuka 2024 conference. Topic and speakers TBA
Les mer
10:00 - 11:30 Hovedscene

Norwegian export investments - health industry, bio medicine and big data

Ambitious growth targets for export from the health industry. More speakers TBA
The health sector has been identified as one of the big areas of export for Norwegian industrial production. The export is targeted to increase from NOK 22 billion to NOK 50 billion in 2030
 • Magnus Tolleshaug CEO - Vistin Pharma

  Magnus Tolleshaug er CEO i Vistin Pharma AS, en stilling han har hatt siden 1.1.2024. Han kom fra stillingen som COO i samme selskap.

 • Hanne Mette Dyrlie Kristensen CEO - The Life Science Cluster

  Hanne Mette D. Kristensen er administrerende direktør i The Life Science Cluster. Hun har en solid bakgrunn både som gründer og direktør innen biotechfag; hun har også bred erfaring fra klynger, både som aktivt medlem, og som styremedlem i Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech. Hun har også jobbet på inkubator-/investorsiden i bransjen og har et bredt internasjonalt nettverk.

 • Ketil Widerberg General Manager - Oslo Cancer Cluster

  Ketil F. Widerberg, MBA, is general manager of Oslo Cancer Cluster. He builds on a long experience in realising new projects within oncology in the biopharmaceutical company Photocure ASA in collaboration with academic institutions and international commercial partners.

 • Frode Nakkim Communications, Public Affairs and Sustainability Manager - Bayer

  Frode Nakkim er kommunikasjonssjef i Bayer. Han har lang bakgrunn som journalist, og sportsredaktør i VG.

Les mer
10:00 - 10:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 1

Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Les mer
10:10 - 11:30 Scene 2

People and technology - are robots our future caretakers?

The integration of robotics is growing and expanding into new areas such as education and health care. Speakers TBA
The integration of robotics and robot technology is expanding into new fiels, such as education and health care. What happens when people and robots meet and interact? What possibilities, and maybe even more importantly, what challenges arise in the intersection of human and artificial intelligence?
Les mer
10:30 - 11:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 1

The Generasjon Z-stage will be populated with exciting content and presentations from students, student businesses and companies in recruitment mode.
Les mer
11:00 - 11:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 2

Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Les mer
11:30 - 11:45 Hovedscene

Is Norwegian green industry headed for success?

Norway has the technology, the competence, the natural resources and the capital. But what is the status of green industry in 2024, and are the actors on the path to success in the long run?
Norconsult and green industry - Norway has the technology, the competence, the natural resources and the capital. But what is the status of green industry in 2024, and are the actors on the path to success in the long run?
 • Egil Hogna Konsernsjef - Norconsult ASA

  Egil Hogna overtok stillingen som konsernsjef i Norconsult 1. desember 2020. Fra 2015 var han konsernsjef i Sapa, verdens største aluminium ekstruderingsselskap, inntil Norsk Hydro kjøpte selskapet i 2017. Virksomheten ble da integrert som Hydros største forretningsområde, som Hogna ledet fra 2017 til 2020. Fra 2008 til 2015 satt Hogna i konsernledelsen i Yara International, der han var CFO og senere konserndirektør i Nedstrøm. Tidligere i sin karriere har han hatt en rekke stillinger i Norsk Hydro og McKinsey.

  Hogna er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi fra NTNU i Trondheim, har en MBA fra den franske handelshøyskolen INSEAD og ytterligere lederutdanning fra Harvard Business School.

Les mer
11:30 - 11:45 Scene 2

Title to be announced shortly

Topic and description to be announced shortly
 • Tina Todnem VP Technology Strategy, Portfolio & Partnerships - Equinor

  Tina has been working 25+ years in Equinor. She has been working in exploration, field development and production and has held several leadership roles within subsurface. She was responsible for building the Digital Subsurface Research program. After that she took the role as Strategy Manager for EPN before the current role. Tina has a Cand. Scient Degree in mathematics from UiB/NTNU specializing in theoretical statistics.

Les mer
11:30 - 12:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 2

The Generasjon Z-stage will be populated with exciting content and presentations from students, student businesses and companies in recruitment mode.
Les mer
11:45 - 12:00 Hovedscene

Accelerating Climate Tech Through Digital

Explore how digital technologies and strategies advance climate tech and accelerate the transformation towards a sustainable industry
 • Siren Sundby Vice President & Head of Manufacturing, Climate Tech, and Construction Industry - Capgemini

  Siren Sundby is the Vice President & Head of Manufacturing, Climate Tech, and Construction Industry

Les mer
11:45 - 12:00 Scene 2

The limitless potential of a wireless tomorrow

Discover how wireless charging is set to revolutionize both e-mobility and industry.
Discover how wireless charging is set to revolutionize both e-mobility and industry. We will explore how this innovative technology will not only make solutions for light industry more efficient and affordable, but also pave the way for a greener, more sustainable future in transportation. Find out about the opportunities and challenges ahead, from environmental benefits to the crucial role of political will.
 • Magnus Vold CCO - ENRX

  Magnus Vold er COO i ENRX

 • Christian Köbel Technology Director - ENRX

  Christian Köbel er Technology Director i ENRX

Les mer
12:00 - 13:00 Pause i programmet

LUNCH

Today's conference lunch is the classic lunch platter, served by our long term partner Mathuset. Meat free option is the vegan tray.
Today's conference lunch is the classic lunch platter, served by our long term partner Mathuset. Meat free option is the vegan tray.
Classic lunch platter
Les mer
12:00 - 12:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 3

Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Les mer
12:30 - 13:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 3

The Generasjon Z-stage will be populated with exciting content and presentations from students, student businesses and companies in recruitment mode.
Les mer
13:00 - 14:30 Hovedscene

CCUS - The road to becoming climate neutral

Norways' committment to reducing CO2 emissions mean that the industrial sector has to play its part. What is the latest science and experiences on the CCUS field?
Norway has committed to reducing CO2 emissions, and the industrial sector has to play its part. In this session we dive into the latest scientific and experience based developments on the fields of capture, utilisation, transport and storage of CO2. There will also be a panel that will discuss and address questions relating to what challenges we have to solve now and how we can work together to achieve both energy effiecient and economically sound solutions.
 • Eirik Falck da Silva Forskningsleder - SINTEF

  Eirik Silva er forskningsleder i SINTEF og jobber med prosjekter knyttet til CO2-fangst og gass-separasjon.

 • Rune Knott CTO - Removr

  Previously General Manager at Wärtsilä Gas Solutions, responsible for LNG terminals and Liquefaction plants. Former roles include Business Development Manager at Wärtsilä and Contract Manager and Project Manager at Hamworthy Gas Systems, ABB and Refeigneration Engineering in Norway and internationally. MSc Mechanical Engineering, Norwegian University of Science and Technology.

 • Siren Sundby Vice President & Head of Manufacturing, Climate Tech, and Construction Industry - Capgemini

  Siren Sundby is the Vice President & Head of Manufacturing, Climate Tech, and Construction Industry

 • Francesca di Bartolomeo Forsker - SINTEF

  Francesca di Bartolomeo er forsker ved SINTEF, med en MSc i Cellular and Molecular Biology og en PhD i Biochemistry fra Institute of Biochemistry of Graz University of Technology.

 • Magnar Bakke Project manager - Powered by Telemark

  Former Site Manager – General Manager at INEOS Rafnes AS & Ineos Bamble AS, Project manager for GICCS (Grenland Industrial Carbon Catch & Storage for Powered by Telemark)

 • Richard Blom Sjefforsker - SINTEF

  Richard Blom er sjefforsker ved SINTEF, med ekspertise blant annet på CO2-fangst

 • Ragnhild Skagestad Seniorforsker - SINTEF

  Ragnhild Skagestad har jobbet med CO2fangst og -transport siden 2006. Først i Tel-Tek, og videre i SINTEF fra 2017. Hun har vært prosjektleder i mange ulike prosjekter blant annet for Co2los I-III og CO2stCAP. Et av hovedtemaene hennes er tidligfase kostnadsestimering og tekno-økonomisk analyse – som gir en oversikt over kostnadene tidlig i prosessen. For tiden jobber hun også med klimapositive teknologier som DAC, BECCS ect.

Les mer
13:00 - 14:30 Scene 2

The hydrogen market is emerging, but are we prepared?

The hydrogen market is moving. The dynamic between marketplace and production now has a third variable in the mix - government regulations. More speakers TBA
The hydrogen market is developing. So far, the dynamic between the marketplace and the production sector has largely been a mutual waiting game. Now, there is a third variable in the mix - government regulations. Are we prepared to get ahead of the developments and collect on the full potential that the hydrogen field provides?
 • Harald Solberg Administrerende direktør - Norsk Industri

  Harald Solberg er administrerende direktør i Norsk Industri, NHO sitt største særforbund.

 • Ingebjørg Telnes Wilhelmsen
  Ingebjørg Telnes Wilhelmsen Norsk Hydrogenforum - Generalsekretær

  Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. NHF representerer store og viktige deler av industrien, transportsektoren, myndigheter, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge. NHFs primære oppgave er å være et konstruktivt bindeledd mellom bransjen, offentlige myndigheter, virkemiddelapparatet og politikere, der målet er å sikre gode rammebetingelser for hydrogen og ammoniakk.

 • Jan Carsten Gjerløw Daglig leder - Evig Grønn

  Jan Carsten Gjerløw daglig leder i Evig Grønn. Han er utdannet sivilingeniør og jobber med nasjonale og internasjonale prosjekter innen fornybar energi, transport og bærekraft. Hydrogen er hovedarbeidsfelt.

Les mer
13:30 - 14:00 Generasjon Z

Generasjon Z - slot 4

The Generasjon Z-stage will be populated with exciting content and presentations from students, student businesses and companies in recruitment mode.
Les mer
14:00 - 14:30 Speaker's corner

Speaker's corner - slot 4

Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Speaker's corner will be populated with keynotes and presentations from companies demonstrating use cases, tech and solutions that are relevant to visitors, exhibitors and attendees alike during Industriuka.
Les mer
14:30 - 14:50 Hovedscene

Official closing of the Industriuka 2024 conference

Speaker and topic TBA
Les mer

14.JunDatasenter - store data og kunstig intelligens Ibsenhuset

Konferansier for dagen er næringssjef i Skien kommune, Monika Lønnebakke.
08:30 - 09:00 Hovedscene

Registrering

Les mer
09:00 - 09:10 Hovedscene

Åpning og velkomst

Vi ønsker velkommen til Industriukas datasenterdag i Skiens storstue Ibsenhuset.
 • Marius Roheim Aarvold Ordfører - Skien

  Marius Roheim er ordfører i Skien

 • Monika Lønnebakke Næringssjef - Skien kommune

  Monika Lønnebakke er næringssjef i Skien kommune

Les mer
09:10 - 09:20 Hovedscene

Fra 0 - 7 milliarder på 7 år

 • Hedda Foss Five Regionleder - UN Global Compact

  Hedda Foss Five er tidligere ordfører i Skien kommune og jobber nå for UN Global Compact.

Les mer
09:20 - 09:30 Hovedscene

TBA

Les mer
09:30 - 09:40 Hovedscene

Google cloud infrastructure - built for scale and sustainability

 • Per Anders Jørgensen Customer Engineer - Google

  Per Arne Jørgensen er Customer Engineer i Google

Les mer
09:40 - 09:50 Hovedscene

Tilgang til strømnettet

 • Øyvind Askvik Administrerende direktør - Lede AS

  Øivind Askvik er Administrerende direktør i Lede.

  Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til mer enn 216 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Selskapet eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark. Lede leverer i overkant av 7 TWh årlig; av dette er ca 30 % til store industrikunder, hovedsakelig i Grenland, og drifter 18 115 kilometer strømnett

 • Ellen Strøm Juliussen Leder, utvikling og plan - Lede AS

  Ellen Strøm Juliussen er leder for utvikling og plan i Lede.

  Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til mer enn 216 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Selskapet eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark. Lede leverer i overkant av 7 TWh årlig; av dette er ca 30 % til store industrikunder, hovedsakelig i Grenland, og drifter 18 115 kilometer strømnett

Les mer
09:50 - 10:00 Hovedscene

Taktskifte mot 2030

 • Jens Bjørn Staff
  Jens Bjørn Staff Konsernsjef - Skagerak Energi
  Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi. Skagerak Energi er et regionalt energikonsern med hovedkontor i Porsgrunn. Kjernevirksomhetene er kraftproduksjon, distribusjon av strøm samt produksjon og distribusjon av fjernvarme. Utover kjernevirksomheten utvikler og investerer konsernet i energirelaterte varer og tjenester.
Les mer
10:00 - 10:10 Hovedscene

Hvordan gjenvinne overskuddsvarme fra datasenter?

 • Mathias Grannes Sales manager - Coromatic

  Mathias Grannes er Sales Manager i Coromatic

Les mer
10:10 - 10:40 Hovedscene

Panelsamtale

Les mer
10:40 - 11:00 Pause i programmet

Pause - mingling i utstillerområdet

Les mer
11:00 - 11:10 Hovedscene

Ringvirkninger må skapes og legges til rette for

 • Bjørn Rønning Daglig leder - Norsk Datasenterindustri

  Bjørn Rønning er daglig leder i bransjeforeningen Norsk Datasenterindustri som ligger under IKT Norge.

Les mer
11:10 - 11:25 Hovedscene

NetZero, og NVIDA og AI-datasentre

 • Alberto Ravagni Managing director - Infraprime

  Dr. Ravagni brings over 20 years of experience in the energy industry and is a clean energy architect and industry expert in clean energy, energy storage, and fuel cell technologies.

  Dr. Ravagni is the CEO of the Net Zero Innovation Hub for Data Centers, a consortium launched by industry partners Data4, Danfoss, Google, Microsoft, Schneider Electric and Vertiv to accelerate the transition to net Zero of the Data center industry.

  Dr. Ravagni is a co-founder and the Managing Director of InfraPrime℠, a climate neutral data center infrastructure company. His current responsibilities focus on his thought leadership design to deploy clean energy generation and energy storage products, and the business focus in scaling the company global expansion. Ravagni leads the investment plan and the institutional relations with the European Union and the global Clean Energy sector.

  Previously, he was the founder and CEO of SOLIDPower, a market leading fuel cells company, which commercialized fuel cells generators in megawatt scale for residential, SME, and data center clients including the Microsoft Fuel Cell Energy Lab in Seattle, Washington, USA. Ravagni was a member of the first board of the Joint Technology Initiative for Hydrogen and Fuel Cells of the European Commission, a public-private partnership which manages a €1 billion innovation program to drive the transition to zero carbon energy systems. Ravagni is a proven entrepreneur to build successful businesses including his role as CEO of Unaxis Nimbus Ltd, a market leader in tools for the optical data storage industry. Ravagni held global executive management positions Oerlikon Balzers AG, Delphi

  Automotive Systems and General Motors for the development, industrialization and commercialization of innovative solutions across the medical, aerospace, automotive, and energy sectors.

  Dr. Ravagni has a Master in Material Engineering from the University on Trento (Italy) and a Ph.D. in Material Science from the Institute of New Materials of the Leibnitz Associations (Saarbrücken, Germany), where he developed metallorganic nanomaterials and their applications. Dr. Ravagni has a MBA from the Simon School of Rochester (NY)

  Dr. Ravagni is named in 31 Patents and several publications in the materials and fuel cells field.

Les mer
11:25 - 11:35 Hovedscene

TBA

Les mer
11:35 - 12:00 Hovedscene

Bygge suverene og motstandsdyktige IKT-systemer

 • Christopher Frenning National Technology Officer - Microsoft

  Christopher Frenning jobber som National Technology Officer i Microsoft

Les mer
12:00 - 13:00 Pause i programmet

Lunsj

Les mer
13:00 - 13:10 Hovedscene

En klimapositiv industriregion, hvorfor passer datasenter inn?

 • Ole-Jacob Siljan Fabrikksjef - Yara Porsgrunn

  Ole-Jacob Siljan er fabrikksjef hos Yara Porsgrunn og styreleder i Powered by Telemark

Les mer
13:10 - 13:20 Hovedscene

Beyond Net Zero with Generative AI

 • Thordur Arnason VP - Capgemini Invent, Capgemini AI Futures Lab

  Thordur Arnason er Vice President Capgemini Invent, Capgemini AI Futures Lab

Les mer
13:20 - 13:30 Hovedscene

KI-medaljenes to sider - konkurransefortrinn og risiko

 • Maria Amelie
  Maria Amelie Journalist, gründer og forfatter

  Maria Amelie skal delta i paneldebatten under temaet «Mangfold og kompetanse – hode og hjerte hånd i hånd i det grønne skiftet. Fremtidens problemløsere og de attraktive, bærekraftige arbeidsgiverne.

Les mer
13:30 - 13:40 Hovedscene

AI for industry

 • Espen Rustad Head of Customer Engineering Google Cloud - Norway

  Espen Rustad er Head of Customer Engineering Google Cloud – Norway

 • Anders Hafreager Tech lead AI team - Cognite

  Anders is the technical product manager at Cognite who is passionate about solving the complex problem of providing contextualized industry data at scale using statistical methods and machine learning.

Les mer
13:40 - 14:00 Hovedscene

TBA

Les mer