Egil Hogna

Konsernsjef - Norconsult ASA

Egil Hogna overtok stillingen som konsernsjef i Norconsult 1. desember 2020. Fra 2015 var han konsernsjef i Sapa, verdens største aluminium ekstruderingsselskap, inntil Norsk Hydro kjøpte selskapet i 2017. Virksomheten ble da integrert som Hydros største forretningsområde, som Hogna ledet fra 2017 til 2020. Fra 2008 til 2015 satt Hogna i konsernledelsen i Yara International, der han var CFO og senere konserndirektør i Nedstrøm. Tidligere i sin karriere har han hatt en rekke stillinger i Norsk Hydro og McKinsey.

Hogna er utdannet sivilingeniør innen Industriell økonomi fra NTNU i Trondheim, har en MBA fra den franske handelshøyskolen INSEAD og ytterligere lederutdanning fra Harvard Business School.