Anne Marit Post Melbye

Fagsjef - Miljøstiftelsen ZERO

Anne Marit Post-Melbye er fagansvarlig for industri i ZERO, og jobber med klimaløsninger innen spesielt CCUS og bioøkonomi. Anne var tidligere senioranalytiker i Rambøll Energi og jobbet med teknologi- og fremtidsanalyser for private og offentlige energiaktører, og er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø på NTNU med spesialisering innen industriell økologi og LCA.