Eva Langslet

Koordinator IPCEI - Innovasjon Norge

Eva Langslet jobber som koordinator IPCEI – Important Projects of Common Interest hos Innovasjon Norge