Thina Margrethe Saltvedt

Sjefsanalytiker sustainability - Nordea Finans

Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i avdelingen Global Sustainability i Nordea. Hun dekker spørsmål rundt det det grønne skiftet og overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Hun har spesielt fokus på utviklingen i energimarkedene (olje, gass og fornybarenergi), den grønne energiovergangen fra fossil energi til fornybar og sirkulærøkonomi. I tillegg dekker hun makrospørsmål knyttet til bærekraftig finans, klima- og naturrisiko og bærekraft.