Greenlight kunstseminar

Dato: 10/06/2024, 13:00 - 17:00
Lokasjon: Karjolen - Porsgrunn
Arrangør: Greenlight
Meld deg på her

JORDA
— og den ustoppelige appetittens forbannelse

 

Velkommen til seminar med dialog, refleksjon og pub, som forsmak på Greenlight triennalen 2024 og vorspiel til Industriuka 2024. Vi jobber med programmet i disse dager og ønsker at du setter av datoen.
Etter seminaret inviterer vi sammen med Industriuka og Porsgrunn min By til INDUSTRICRUISE 2024.

Seminaret vil kretse rundt disse spørsmålene:

  • Hvilke rettigheter har natur og «vanlige folk» når politikere og næringsliv setter loven opp mot naturens egenverdi?
  • Kan det grønne skiftet være en trussel mot miljø og naturmangfold og ikke bare et løfte om en fager fremtid?
  • Hvem holder trådene for det store overblikket når utbygging og nedbygging skal skje – også for det grønne skiftet?
  • Er de lokaldemokratiske prosessene nok for å sikre langsiktige strategiske beslutninger – til det beste for folk og natur?
  • Er de økonomiske systemene/modellene gode nok til å fange opp og inkludere alle verdier?
  • Er holdningen «not in my backyard» god nok som utgangspunkt for å diskutere utvinning av REE, utbygging av vindmøller eller annet som kan bidra til det grønne skiftet?
  • Står miljøvernere i veien for samfunnsutvikling eller er det nødvendig med motstemmer til nedbygging av natur?
  • Det er flere spørsmål enn svar i den tiden vi står overfor. Kanskje er refleksjon og dialog, diskusjon og åpne prosesser nødvendige for at beslutninger ikke skal tas av få, og forstås av færre, og gevinsten tilfalle kun de aller rikeste.

Bakgrunn:

Greenlight-festivalen reiser spørsmålet om det er mulig å konsumere oss inn i en bærekraftig framtid? Hva skal til for å finne en bærekraftig balanse mellom økonomisk stabilitet, sosialt velvære og et tilstrekkelig vern av natur og miljø? Grenland er en industriregion som i stor grad er fundert på bearbeidelsen av lokale naturressurser. Store områder med bynære skogområder la grunnlaget for så vel tømmereksport fra 800-tallet, som sagbruksnæringen fra 1500-tallet, som papirfabrikkene som etablerte seg her på slutten av 1800-tallet. Det er også rikelig med mineraler og metaller i berggrunnen, noe som har gitt jernverksdrift, sementproduksjon samt en rekke andre gruvevirksomheter.

I sin tid var regionen også en av landets viktigste jernprodusenter og en av verdens største nikkelprodusenter. Vannkraften fra det øvre Telemark ga den industrielle utviklingen rundt forrige århundreskifte elektrisk strøm. I første rekke til sagbruksnæringen og papirfabrikkene rundt Skien by og på Herre, deretter til kraftkrevende smelteverk og sementfabrikk i Porsgrunn og Eidanger, senere til prosessindustrien rundt Frierfjorden. All denne industrien har vært samfunnsbyggende, og har beriket så vel fabrikkeiere som arbeidsfolk. Men den står også for noen av landets største utslipp av klima- og miljøgifter.

I dag ligger to av Norges største fastlandspunktutslipp av CO2 i Porsgrunn kommune. Det er ikke uten grunn at begrepet “Det grønne skiftet” opptrer ganske ofte i diskusjoner om industriens fremtid og etablering av ny industri i denne regionen. Ikke overraskende, sett i lys av Grenlandsregionens sterke industrielle historie, er koblingen mellom det grønne skiftet og behovet for industrielle arbeidsplasser en vinnende argumentasjon for både industrialister
og politikere.

Greenlight 2024:

For Greenlight 2024 er det de “sjeldne jordartsmetallene” på Fen som er omdreiningspunktet. Det har lenge vært knyttet stor interesse for dette områdets spesielle geologi. I Nome kommune pågår det nå en prosess med håp om å åpne for gruvedrift etter “Rare Earth Elements” (REE). Dette er en samlebetegnelse for 17 metaller med unike egenskaper, og der etterspørselen er sterkt økende fra produsenter av mobiltelefoner, datautstyr, elektriske biler, medisinske apparater, forsvarsmateriell og mange andre produkter som inngår i «det grønne skiftet”.

Fensfeltet har antagelig Europas største konsentrasjon av REE-metaller; den industrielle og økonomiske gevinsten er potensielt enorm. Men en gruvedrift vil åpne for en rekke miljøproblemer som få, om noen, forstår omfanget av på kort eller lang sikt. Og er det så sikkert at gevinsten kommer lokalsamfunnet til gode?

Greenlight 2024 ønsker å stille spørsmål, åpne for dialog – og med dette bidra til muligheten for å finne gode løsninger sammen.

Arr: Greenlight

Seminaret er gratis, men påmelding rettes til koordinator Catrine Danielsen på mail: cattidani@gmail.com

Seminaret er støttet av Porsgrunn kommune, Telemark Fylkeskommune og Kulturdirektoratet.

Aktiviteter