ENRX frokost – Elektrifisering og kraftkrise: Er energieffektivitet løsningen?

Dato: 10/06/2024, 08:00 - 09:30
Lokasjon: Ælvespeilet
Arrangør: ENRX

OBS! Gratis inngang på frokosten!

I møte med nedbygging av fossil energiproduksjon, samtidig med stadig økende energibehov, står verden overfor en eskalerende kraftkrise. Kan nye løsninger for bedre utnyttelse av energi bli en viktig faktor for en bærekraftig fremtid? Det er særlig elektrifisering av transport og industri som vil føre til en dramatisk økning i etterspørselen etter ren kraft. Selv i energinasjonen Norge kan vi komme til å oppleve underskudd på kraft om få år. Det kan se ut for at den umiddelbare løsningen ligger i å jobbe med det vi har – å utnytte kraften på best mulig måte.

Energieffektivitet handler om å maksimere resultatet med minst mulig bruk av energi, for eksempel ved å effektivisere produksjonsprosesser, forbedre energioverførings-metoder og å redusere energitap. ENRX har stort fokus på innovasjon for å utvikle stadig mer energieffektive produkter.

Flere bidragsytere kommer!

Aktiviteter