Sosial Bærekraft: Nøkkelen til Omdømme, Stedsutvikling og Fremtidig Vekst?

Dato: 10/06/2024, 17:00 - 10/06/2024 , 19:00
Lokasjon: Kafe K, Porsgrunn
Arrangør: Sparebankstiftelsen Telemark og Sesam Senter
I en verden, og også i vår region, som er preget av økende kompleksitet og globale utfordringer, er det mer relevant enn noen gang å spørre: Er den sosiale dimensjonen – «S-en» i ESG – nøkkelen til suksess for både bedrifter og lokalsamfunn? Kan morgendagens vinnerbedrifter og attraktive steder være de som omfavner mangfold, inkludering og sosial bærekraft?
Dette sofapanelet samler ledere og eksperter fra næringsliv, offentlig sektor og det sivile samfunn for å samtale om :
  • Hvordan bedrifter kan måle sitt bidrag til sosial bærekraft og skape reell innflytelse.
  • Næringslivets vilje til å prioritere sosial bærekraft i en bunnlinjefokusert verden.
  • Stortingets rolle i å løfte sosial bærekraft på agendaen.
  • Muligheter for sosiale entreprenører til å tjene penger og supplere det offentlige.
  • Hverdagslige handlinger vi kan ta for å skape en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.
Bli med oss i en engasjerende samtale om hvordan vi sammen kan skape en positiv endring!
I panelet:
•             Hedda Foss Five, regionleder Vestfold Telemark, UN Global Compact Norge
•             Ramona Lorentsen, leder, SESAM Senter for Sosialt Entreprenørskap /USN
•             Kristin Saga, NHO Vestfold Telemark
•             Mahmoud Farahmand, Stortingsrepresentant Telemark
•             Møteleder: Frøydis Straume, styremedlem Sparebankstiftelsen Telemark/prosjektleder områdesatsing Gulset2028.
Arrangementet er relevant for alle som vil bidra i samarbeid på tvers om å utvikle sosial innovasjon og verdiskaping i regionen. Bl.a. sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner, erfarings»konsulenter», virkemiddelapparat, offentlig og private virksomheter, bemanningsbyråer, studenter, utdanning, kapital, stiftelser.
Kafé K byr på en hyggelig uformell møteplass. Kaféen har servering av mat og bar med alle rettigheter.
Håper å se deg på Kafe K

Aktiviteter