Sigrid Lædre

Seniorforsker - SINTEF Industri

Sigrid Lædre er seniorforsker i SINTEF Industri. Hun har en master i materialkjemi og en PhD med fokus på PEM teknologier for produksjon og bruk av Hydrogen, og har jobbet med hydrogenteknologier siden 2011. De siste årene har Sigrid hatt fokus på produksjon og bruk av hydrogen innenfor transport, både i nasjonale og internasjonale prosjekter.