Ragnhild Skagestad

Seniorforsker - SINTEF

Ragnhild Skagestad har jobbet med CO2fangst og -transport siden 2006. Først i Tel-Tek, og videre i SINTEF fra 2017. Hun har vært prosjektleder i mange ulike prosjekter blant annet for Co2los I-III og CO2stCAP. Et av hovedtemaene hennes er tidligfase kostnadsestimering og tekno-økonomisk analyse – som gir en oversikt over kostnadene tidlig i prosessen. For tiden jobber hun også med klimapositive teknologier som DAC, BECCS ect.