John-Karl Boyce

Teknisk sjef - Grenland Havn

Som teknisk sjef er John-Karl Boyce en pådriver for grønn havneutvikling og ansvarlig for miljøsertifiseringen ISO 14001 i Grenland Havn IKS. I tillegg ivaretar han selskapets tekniske integritet, har ansvar for å videreutvikle havnas fasiliteter og planer for systematisk vedlikehold, og sørger for kvalitet og rasjonell forvaltning i alle selskapets prosjekter.