Thomas Nøklegård

Virksomhetsleder - Porsgrunn kommune

Thomas Nøklegård er virksomhetsleder kommunalteknikk i Porsgrunn kommune, og har totalansvar for all kommunal infrastruktur over og under bakken (vann, avløp, vei, park og friområder).