Jens Bjørn Staff

Jens Bjørn Staff

Konsernsjef - Skagerak Energi
Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi. Skagerak Energi er et regionalt energikonsern med hovedkontor i Porsgrunn. Kjernevirksomhetene er kraftproduksjon, distribusjon av strøm samt produksjon og distribusjon av fjernvarme. Utover kjernevirksomheten utvikler og investerer konsernet i energirelaterte varer og tjenester.