HRP – En ledende samfunnsbygger
HRP er en landsdekkende kompetansebedrift innen by og samfunnsutvikling. Vår visjon er perfekt bruk av samfunnets ressurser.
Tenkt deg en situasjon med null sløsing, null negative avvik, 100 % bærekraft og 100 % måloppnåelse. Så lenge samfunnets ressurser er begrenset må vi gjøre bedre.