NOT Varmforsinking

Besøk hjemmeside

Rimelig og miljøvennlig
Varmforsinking er den rimeligste og beste metoden for å beskytte jern og stål mot korrosjon.
Dette vil legge grunnlaget for en lang levetid uten vedlikehold.
NOT er blant de første aktørene i bransjen til å benytte lavkarbon-sink. Denne leveres av Boliden i Odda – som har verdens mest klimaeffektive sinkproduksjon. Sinken, som utvinnes ved bruk av ren energi, reduserer karbonavtrykket betraktelig i forhold til andre alternativer som er tilgjengelig på markedet.