Polaris Media

Besøk hjemmeside

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Konsernet har definert fem strategiske fokusområder:

Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
Være en attraktiv arbeidsplass
Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.