Procab AS ble stiftet 1. mai 2000 med formål om å etablere seg i det norske elektromarkedet.
Vi er i dag 11 ansatte og i stadig vekst. Målsettingen er hele tiden å finne gode tekniske løsninger for våre kunder innen energiverk, offshoreindustri, skipsindustri og prosessanlegg. Ambisjonen er å være blant de ”beste i klassen” når det gjelder gode produkter, god leveringsservice og høy kompetanse.