CEO - Invovyn

Geir Tuft

Geir Tuft er CEO hos INOVYN.

Han kommer til Industriuka for å snakke om INEOS Hydrogenstrategi og planer for avkarbonisering i Grenland i et globalt perspektiv. Sentrale punkter i innlegget er

  • Plastprodukter er nødvendige for et godt liv, og har en plass i en grønn sirkulær økonomi
  • Vi har en konkret og ambisiøs plan for å avkarbonisere produksjonsvirksomheten i Norge
  • Rammebetingelser i Norge og Europa i lys av USAs Inflation Reduction Act (IRA)
  • INEOS har stor tro på hydrogen som energibærer i framtiden, men det krever industrielle løsninger og må underlegges samme sikkerhetsregler som f.eks olje og gassvirksomheten.  Det krever kompetanse og erfaring.
  • Markedet for grønne produkter er umodent og vil ikke alene kunne finansiere omstilling raskt nok