Ivar Kornbekk

Enhetsleder - Industriell digitalisering i Bouvet

Ivar Kornbekk er enhetsleder for industriuell digitalisering i Bouvet.