Øystein Dørum

Direktør samfunnsøkonomi - NHO

Sjeføkonom, med ansvar for all samfunnsøkonomisk analyse, herunder skatt

Tidligere stillinger
Øystein Dørum har vært ansatt i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, og sluttet som underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret. Han var rådgiver i EU-kommisjonen i 1993. Videre har han vært seniorøkonom i Sparebanken NOR 1995-98 og sjeføkonom i DNB 1998-2016.

Utdannelse
Dørum er utdannet Cand.oecon. UiO V87, har grunnfag sosialantropologi V86, Master i statsvitenskap LSE V88 og Autorisert finansanalytiker (AFA) V98.