Pia Bing-Jonsson

Rektor - Universitetet i Sørøst-Norge

Pia Bing-Jonsson er USN sin rektor og dermed øverste leder. Rektor er ansvarlig både for den faglige og administrative virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.