Thomas Hylland Eriksen

Professor - Universitetet i Oslo

Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han har skrevet om akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet, og forsker nå på globaliseringens implikasjoner for biologisk og kulturelt mangfold.