Helt siden den spede begynnelsen på 1990-tallet, har vårt fokus vært på teknologi for rensing av vann. I dag er vi lokalisert på fire steder i Norge, og brenner fremdeles for nettopp teknologi for rent vann.

Ingen eier vannet, vi bare låner det og må levere det tilbake minst like rent som det var da vi hentet det inn – og det er vår jobb!

Vår visjon er å tilpasse moderne teknologi i en økonomisk, brukervennlig og sikker løsning, der både levetid og driftskostnader er fordelaktige.

Vi setter innovasjon høyt, og jobber hele tiden med videreutvikling av våre prosesser slik at vi møter morgendagens krav.