Beckhoff Automation

Besøk hjemmeside

New Automation Technology
Beckhoff iverksetter åpne automatiseringssystemer på bakgrunn av PC-basert styringsteknologi. Produktutvalget omfatter hovedområdene industri-PC, I/O- og feltbusskomponenter, drivverksteknologi, automatiseringsprogramvare, automatisering uten kontrolltavle og maskinvare for industriell bildebehandling. På alle områder tilbys det produktlinjer som fungerer som enkeltkomponenter eller sammen som et fullstendig styringssystem hvor alle delene er tilpasset hverandre. Vår New Automation Technology står for universelle og bransjeuavhengige styrings- og automatiseringsløsninger som anvendes på de forskjelligste bruksområder verden over – fra CNC-styrte verktøymaskiner til intelligent bygningsstyring.

PC-basert kontrollteknologi
Siden grunnleggelsen av foretaket i 1980 har den konsekvente utviklingen av innovative produkter og løsninger på en basis av PC-basert kontrollteknologi dannet grunnlaget for vår kontinuerlige suksess. Mange av dagens selvfølgelige standarder innen automatiseringsteknologi ble tidlig identifisert av oss og satt vellykket ut på markedet som innovasjoner. PC-Control filosofien til Beckhoff samt oppfinnelsen av Lightbus-systemet og programvaren TwinCAT er milepæler i automatiseringsteknologien og har blitt effektive alternativer til den tradisjonelle styringsteknologien. EtherCAT, sanntid Ethernet løsninger stiller en ny generasjon av styrings- og reguleringskonsepter til en fremtidsrettet, effektiv teknologi til rådighet.