Bemannings­byraaet

Besøk hjemmeside

Solid fagkompetanse, lokal kjennskap og tett oppfølging skaper de beste resultatene innen bemanning og rekruttering. Vi har kontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Skien og Oslo.