Berggård Amundsen & Co.

Besøk hjemmeside

Gjennom våre 26 ProffPunkt rundt om i hele landet har vi fokus på lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene og deres hverdag. Kortere beslutningsveier og mer direkte kommunikasjon gir oss muligheter og resultater som systemer alene ikke kan oppnå.
Vi fokuserer på å være til støtte for våre kunder, og i langt mindre grad å være en salgskanal for leverandørene. Både på det moderne og fremtidsrettede sentrallageret og hovedkontoret på Langhus, og på de ProffPunktene, legges driften opp på kundenes premisser for å gjøre deres arbeidsdag enklere.