Bergsli-Hantek

Besøk hjemmeside

Fra et utgangspunkt innen løft og materialhåndtering har Bergsli-Hantek AS i løpet av de siste 10 årene endret fokuset, og vi er i dag en betydelig leverandør av komponenter til de fleste bransjer innen den norske industrien. Vi samarbeider med en rekke produsenter og leverer et bredt sortiment av industrikomponenter, møbelkomponenter, automatiseringskomponenter og komponenter for støtdemping og vibrasjonskontroll.