Bilfinger Engineering

Besøk hjemmeside

Globalt har Bilfinger ca. 31 000 ansatte med hovedkontor i Mannheim, Tyskland. I Norden er de representert i Norge, Sverige og Finland, og har 3500 ansatte fordelt på ulike oppdrag og kontrakter for kunder, onshore og offshore.

Bilfinger dekker hele verdikjeden fra rådgivning, prosjektering, fabrikasjon, montering, vedlikehold og revisjonsstanser. Bilfinger er opptatt av å skape verdier og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med kundene, som nå er særlig opptatt av miljø, bærekraft og digitalisering. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av selskapets leveranser og konkurransekraft.

Målet er å være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren.

Bilfingers produkter og tjenester:

• Vedlikehold

• Verkstedproduksjon og montasje

• Prosjektleveranser og entrepriser

• Prosjektledelse, ingeniør- og konsulenttjenester

• Ildfaste materialer

• Logistikk

• Fasilitetstjenester og bemanning