Bryn Byggklima

Besøk hjemmeside

Bryn Byggklima AS ble etablert i 1985, og er en solid og betydelig aktør innen installasjon og service på et bredt omfang av klimaanlegg til næringsbygg, samt en ledende aktør på området renluftsteknikk. Selskapet har i dag over 200 ansatte fordelt på ni avdelingskontorer, hvorav syv lokasjoner er i det sentrale østlandsområdet. Ett kontor er i Trondheim og ett i Tromsø.

Våre kompetansefelt innen ventilasjon er i hovedsak nybygg, rehabilitering, service, automatikk, kjøling, og renluftsteknikk. Selskapets hovedkontor ligger i Asker.