Carlo Gavazzi

Besøk hjemmeside

Automasjonskomponenter er kjernevirksomheten i Carlo Gavazzi konsernet. Våre produkter og løsninger er rettet mot industriautomasjon og bygningsautomasjon. Vi har stort fokus på energieffektive løsninger.

Carlo Gavazzi er en av få leverandører i verden som håndterer hele verdikjeden slik verdikjeder defineres i våre markeder og områder. Vi har egne R&D avdelinger, egne fabrikker, egne salgsselskaper, og vi har egne lagerlokasjoner.

Vi leverer automasjonskomponenter og løsninger til blant annet automatiske dører og porter, adgangskontroll, pakke- og emballeringsmaskiner, plastindustri, næringsmiddelindustri, transportbånd og materialhåndtering, heiser og rulletrapper, kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg. Systemintegratorer og distributører er også viktige markedskanaler for oss.