DJ Stork Drives

Besøk hjemmeside

Stork Drives är ett dynamiskt företag med fokus på rörelse. Oavsett om ditt uppdrag är på land, i luften, i havets djup eller inom människokroppens komplexitet, är vårt uppdrag att hjälpa dig att komma dit. Vi säljer drivkomponenter och system baserade på elmotorer upp till 2000 W med stark teknisk och logistisk support. Vårt uppdrag är att förse kunder med högkvalitativa lösningar som hjälper till att förbättra deras prestation och som möter deras behov. Således är vårt löfte till kunderna att leverera kvalitet, prestanda och flexibilitet.