Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.