Selskapet, som består av tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) i Trondheim, har vel 500 ansatte. Vi ønsker også hvert år velkommen et stort antall lærlinger.