EYs formål er «Building a better working world»

Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden. Vi utvikler ledere som samarbeider for å innfri våre løfter til våre kunder. På den måten spiller vi en viktig rolle i å bygge en bedre verden for våre kunder, for våre ansatte og for våre lokalsamfunn.
I en verden som endrer seg raskere enn noen gang, fungerer vårt formål som en ledestjerne for våre mer enn 400 000 ansatte — og det gir kontekst og mening til arbeidet vi gjør hver dag. Vi hjelper med å bekjempe piratkopiering av data, veileder myndigheter gjennom kontantstrømkriser, bidrar til nye medisinske behandlinger med dataanalyse og utfører revisjoner av høy kvalitet for å bygge tillit til finansmarkeder og virksomheter. Med andre ord jobber vi sammen med gründere, selskaper og land for å løse deres utfordringer.
Gjennom våre fire integrerte forretningsområder — revisjon og revisjonsnære tjenester, rådgivning, strategi og transaksjoner og skatt og jus. Med vår bransjekunnskap, hjelper vi kundene våre med å utnytte muligheter som ligger foran dem, og hvordan de bør vurdere og håndtere risiko for å vokse på en ansvarsfull måte. Våre tverrfaglige team hjelper kundene våre med å oppfylle krav fra myndighetene, holde investorer informert og imøtekomme interessenters behov.
Vi mener at «a better working world» gir økonomisk vekst som er bærekraftig og inkluderende. Vi jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre tjenester, investere i våre ansatte og i innovasjon. Vi samarbeider med andre – fra våre kunder til andre interessenter – for å bruke våre kunnskaper, ferdigheter og erfaringer for å oppnå vårt formål og skape positive endringer.