Frier Vest

Besøk hjemmeside

Frier Vest ligger sentralt plassert i industrityngdepunktet Grenland. Her utvikler vi et 7000 daa stort næringsareal.