Grøn Region Vestland

Besøk hjemmeside

Målet er å skape samarbeid mellom ulike offentlege og private aktørar for å sikre at arbeidet med grøn omstilling i Vestland kan skje både raskare, betre og enklare. Grøn region Vestland er heilt unikt i norsk samanheng