Gumpens Auto Grenland

Besøk hjemmeside

GUMPEN har fire kjerneverdier som står sterkt i bedriftskulturen; humør, omtanke, redelighet og nytenkende.
Disse kjerneverdiene er det stort fokus på og skal gjenspeile alle handlinger som utføres både internt i konsernet og ut til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.