In The Same Boat

Besøk hjemmeside

Målet er å rydde alt innen 2025

Norges kyst består av omtrent 100 000 kilometer strandlinje – verdens nest lengste kystlinje etter Canada – og det er forsøpling i praksis over alt.

Ved å dele kystlinjen inn i sektorer med en radius på 10 nautiske mil, kan vi flytte våre mobile operasjonsbaser fra sektor til sektor, der vi jobber effektivt med kort reisevei fra dag til dag, midt i de forsøplede områdene.

Ryddemannskapene bor i seilbåter, mens selve ryddingen gjøres med effektive landgangsfartøy, spesialbygget for oppgaven.