Innovasjon Norge

Besøk hjemmeside

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.