Laugstol AS (Skagerak Elektro frem til høsten 2015) er et entreprenørfirma innenfor elektro med røtter tilbake til 1901. Vi dekker følgende fagområder:

Belysning og samferdsel
– installasjoner/produkter knyttet til elektro, belysning og SRO for vei og tunnelanlegg.

Elkraft og høyspent
– installasjoner/produkter til nettutbygging, distribusjonsnett (kabel, linje, nettstasjon etc), kraftverk og høyspent industri.

Fiber og telekom
– installasjoner/produkter knyttet til fiberutbygging (core nett og FTH).

Installasjonsarbeid gr L
– installasjoner/produkter knyttet til elektro, alarm og overvåkning i bygg.

Automasjon
– alt innenfor energiøkonomisering, SD anlegg og komplette automasjonsløsninger til on- og offshore industri og maritim sektor.¨

Laugstol er eid av Telemark Group AS (51%), Skagerak Energi AS (33,4%) og selskapets ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Laugstol har virksomhet fra Kristiansand til Oslo med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Selskapet er også aktive i prosjektmarkedet i øvrige deler av landet. Laugstol AS er en av Norges største elektroentreprenører med virksomhet innen nettinfrastruktur, jernbane/elektro, vei/elektro, drift og vedlikehold kraftverk, elektroinstallasjon, telekom, og automasjon (bygg og industri). Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Laugstol sammen med tilknyttede datterselskaper er i sterk vekst og sysselsetter om lag 200 personer lokalisert i Porsgrunn, Arendal, Tønsberg, Drammen og Oslo. Forretningsmodellen baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for større kunder. Kundeporteføljen er solid med overvekt av offentlig sektor, større nettselskaper og næring.

Laugstol er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, samt ISO 9001 (kvalitet) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).