Norsk forening farlig avfall

Besøk hjemmeside

Norsk forening farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen i Norge og Skandinavia for øvrig. Vi har over 140 virksomheter som medlemmer. Vi arbeider for rettferdige og tydelige rammevilkår, og bistår medlemmene våre med kompetanse i deres praktiske hverdag.