Nor Engros

Besøk hjemmeside

Din fagspesialist
Du skal være trygg på dine produktvalg. Våre ansatte har spesialkompetanse på din bransje. Hos oss får du både kunnskapen og produktene!

Lykkes du – så lykkes vi
Norengros leverer forbruksvarer til norsk næringsliv. Det handler ikke bare om produkter, priser og logistikk. Det handler om å forstå kundens drift og jobbe med de gode løsningene. Vi elsker å bli utfordret. Vi har kompetanse til å bidra.