Norconsult

Besøk hjemmeside

Vi leverer tjenester innen planlegging og rådgivning i alle faser av oppdragene; fra idéfase og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi løser våre oppdrag gjennom våre ni markedsområder; Arkitektur, Bygg og eiendom, Digitalisering, Fornybar energi, Geo og miljø, Industri, Samferdsel, Samfunn og byutvikling og Vann